Bouw je Loofhut!

  • ‘In loofhutten zult ge dan wonen, zeven dagen lang’ (2).
  • ‘Na verloop van zeven jaar, (…), namelijk het Loofhuttenfeest,  (…), zult gij deze wet ten aanhoren van geheel Israël voorlezen (1).

Dit jaar worden we weer opgeroepen Loofhutten te bouwen, en bovendien de Tora te horen tijdens het Feest.
In nattig Nederland kan men overigens doorgaans moeilijk werkelijk in hutten wonen, maar dit mag de pret niet drukken.

Vrolijk Feest!

Hoe vierde men onder Nehemia’s tijd Sukkoth?
“Als op de tweede dag de vaderhoofden van heel de gemeente, de priesters en de Levieten, zich hebben verzameld bij Ezra de schriftgeleerde,– om inzicht te krijgen in de woorden van de Wet, vinden ze in de Wet geschreven,– dat de ENE (Jahweh, Levi) door de hand van Mozes heeft geboden dat tijdens het feest in de zevende maand de kinderen Israëls zich moeten neerzetten in hutten,– waarom zij een stem laten horen en al hun steden en Jeruzalem laten doorkruisen die zegt: trekt uit, het bergland in, en brengt loof van een olijf, loof van een olieboom, loof van een mirte, loof van palmen en loof van lommerrijk geboomte,– om hutten te maken zoals is geschreven!

• Dan trekken ze uit, de gemeente, brengen zich dat mee en maken ze zich loofhutten, ieder op zijn dak, in hun voorhoven en in de voorhoven van het huis van God,– op het plein voor de Waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort. Heel de vergadering van hen die uit de kerkering zijn teruggekeerd, zij maken loofhutten en zetten zich neer in die loofhutten; want zo hebben ze niet gedaan, de kinderen Israëls, sinds de dagen van Jesjoea, zoon van Noen, tot op die dag; en het wordt een zeer grote vreugde. Dag aan dag leest men voor uit de boekrol van Gods Wet, van de eerste dag tot op de laatste dag; ze vieren zeven dagen feest en op de achtste dag is er een hoogtij volgens recht en regel. •” (Ne 8:13-18 NB)

(1) Deut. 31:10-11
(2) Lev. 23:42a

2 gedachten over “Bouw je Loofhut!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *