Yochanan 1 – zoals bedoeld

Naardense Bijbel

Sinds het begin is er het spreken; dat spreken is God nabij, ja God zelf is dat spreken; het is er sinds het begin, God zo nabij; alles geschiedt daardoor en buiten dat om geschiedt niet één ding dat is geschied. Daardoor is er leven, en dat leven is het licht der mensen;

het licht schijnt in de duisternis: de duisternis heeft het niet opgenomen.Het geschiedt: een mens wordt uitgezonden van bij God, Johannes is zijn naam. Hij komt tot getuigenis: om te getuigen van het licht,– opdat allen door hem gaan geloven. Niet hijzelf is het licht, nee,–  hij is er om te getuigen van het licht: het is het waarachtige licht dat iedere mens wil verlichten, komende tot de wereld. In de wereld was het en de wereld is erdoor geworden, maar de wereld heeft hem niet herkend; tot het zijne is hij gekomen en de zijnen hebben hem niet opgenomen; maar zovelen hem hebben opgenomen, hun heeft hij het vermogen gegeven kinderen van God te worden,– zij die geloven in zijn naam; die niet uit vlees–en–bloed, niet uit de wil van menselijk vlees en niet uit de wil van een man, maar uit God worden voortgebracht. Het spreken is vlees–en–bloed geworden en heeft bij ons zijn tent opgeslagen; wij hebben zijn glorie aanschouwd, een glorie zoals eigen aan de eniggeborene van bij de Vader; –vol van genade en waarheid.

Johannes getuigt over hem, en wat hij te zeggen had heeft hij uitgeroepen: hij is het van wie ik gezegd heb: die na mij komt is voor mij geworden, omdat hij er eerder was dan ik!– ja, uit zijn volheid hebben wij alles mogen aannemen, en wel genade op genade; hoewel de Wet door Mozes is gegeven geschiedt ‘de genade en de waarheid’ door Jezus Christus. God: niemand heeft hem ooit gezien; de eniggeboren Zoon, die de Vader het naast aan het hart is, hij legt hem aan ons uit!

Professor (Sir) A. Buzzard

In the beginning there was God’s grand design, and that declaration was with God, related to Him as His project, and it was fully expressive of God Himself. This was with God in the beginning.
Everything came into existence through it, and without it nothing of what came into being existed.
In it there was life and that life was the light of men. And the light shines in the darkness and the darkness does not overwhelm it.

There came on the scene of history a man sent from God. His name was John. This man came as a witness so that everyone might believe through him. He was not the Light huimself, but he witnessed concerning the Light. This was the genuine Light which enlightens every man coming into the world.

He was in the world and the world came into existence throuhj him, and the world did not recognize him, the Light. He came to his own land and his own people did not accept him. As many, however, as did accept him, tot these he gave the right tot become children of God – namely the ones believing in his Gospel revelation. These were born not from blood, nor grom the desire of the flesh, nor grom the desire of a male, grom God.

And the word came ino existence, a human being, and tabernacled among us, and we beheld his glory, the glory such as a uniquely begotten Son enjoys from his Father, full of grace and truth.

John gave his witness concerning him and cried out with these words, “This was the one of whom I said, ‘The one coming after me has now moved ahead of me, because he always was my superior.'”

Because from his fullness all of us have received grace and more grace. Because the law was given by God through Moses, but grace and thruth came through Jesus Christ.

No ons has seen God at any time. A uniquely begotten Son, one who is in the bosom of the Father – he has explained God.

 

 

 

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah