Wie of wat is de Messias? – Kees Bloed

Kees Bloed: In Exodus wordt ‘de boodschapper’ duidelijk onderscheiden van JHWH Zelf, zoals ook Paulus dat doet (1 Kor. 15:22-28). Toch treden Vader JHWH en Zijn zoon Jesjoea in eenheid op, omdat de naam van de Vader verblijft in het binnenste van de Messias. 

We vinden hier in de Tora [Exodus23] dus het ultieme fundament waarop elke ‘christologie’ die recht van spreken wil hebben, (…) Geen enkel ander mens was ertoe in staat om God in alles te weerspiegelen en volmaakt in harmonie met Hem te wandelen. Jesjoea ging ons hierin voor, en in zijn gevolg kunnen we vandaag op weg zijn naar Gods herschepping van de aarde. (…)

Alle discussies en dogma’s over ‘pre-existentie’, ’twee naturen’ en ‘drie-eenheid’ ten spijt: De Tora leert dat JHWH één is, en dat de Messias één met Hem is, doordat JHWH in zijn binnenste woont.

Parasja 65 – Sjeleach, paragraaf 5)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.