Wie is Jezus Christus?

Bron: Biblical Unitarian
Wie is Jezus als hij niet God is?

#Wie is Jezus

Wij geloven dat Jezus Christus een volkomen uniek (enig in zijn soort) mens is. Waarom? 

Hij is de enige mens die ooit werd geboren uit een maagd (Matt. 1:18; Lucas 1:35). God heeft een volmaakt zaad in de schoot van Maria geplaatst, zodat Jezus verwekt zou worden zonder de zondige natuur die elk ander menselijk wezen bëerft van de Eerste Adam. Daarom is Jezus de eniggeboren zoon van God (Joh. 3:16) en de zoon des Mensen (Joh. 5:27). 

Hij is de enige mens die “de Laatste Adam” wordt genoemd (1 Kor. 15:45). Als de eniggeboren Zoon van God was Jezus genetische gelijk aan de eerste “zoon van God”, Adam (Lucas 3:38). Als de enige mens die zonder zondige natuur geboren werd, was Jezus dus de enige mens die geschikt was om Heiland en Verlosser te worden van de mensheid. Rom. 5:12-21 spreekt over de klassieke vergelijking tussen deze twee Adams en de invloed die zij elk op de mensheid hadden. 

Hij is de enige mens die volmaakt geloof had in God, en die, met zijn vrije wil koos om God te vertrouwen, een zondeloos leven leefde, altijd deed wat Hem behaagd (Joh. 8:29). Jezus was niet een robot, geprogrammeerd om God te gehoorzamen. Als dat zo was, kon hij niet werkelijk op gelijke wijze als wij verzocht zijn om te zondigen, die hij kwam redden (Hebr. 4:15). Het ontbreken van een zondige natuur was niet de reden dat Jezus niet zondigde. Wij weten dat omdat ook de eerste Adam geen zondige aard had, maar toch royaal zondigde.

Hij is de enige mens die stierf als het volmaakte offer voor onze zonden (Hebr. 10:12-14; 1 Joh. 4:10). Door zijn maagdelijke geboorte en zijn levenslange gehoorzaamheid aan God, tot aan zijn laatste adem aan het kruis, werd hij het volmaakte offer voor de zonde en de zonden van de mensheid (Hebr. 2:17). Zo was hij de volledige verzoening voor de gevallen mens om verlost te worden. 

Hij is de enige mens die God ooit uit de dood opwekte tot het eeuwige leven, om te bevestigen dat hij inderdaad de zoon van God was (Hand. 17:31, Rom. 1:4.). Met de opstanding van Jezus Christus hield God Zijn belofte aan Zijn zoon, en bevestigde Hij ook Zijn belofte aan alle mensen dat Jezus “de weg, de waarheid en het leven” is (Johannes 14:6). 

Hij is de enige mens die door God uitermate verhoogd is als “Here” en “Hoofd van de gemeente”, en aan wie God alle macht heeft gegeven in hemel en op aarde (Dan. 7:13-14; Fil. 2:09; Hand. 2:36; Ef. 1:22; Matt. 28:18). Zoals Farao Jozef verhief tot zijn rechterhand en hem alle macht gaf in Egypte (Gen. 41:37-46), zo heeft ook God Jezus “functionele gelijkheid” aan Zichzelf gegeven. Jezus Christus is nu (aan) Gods “rechterhand” (Ef. 1:20), die het werk doet dat uiteindelijk deze gevallen wereld zal herstellen. 

Hij is de enige mens die nu de Middelaar tussen God en de mensheid is (1 Tim. 2:5). Het is Jezus Christus, aan wie God de macht gegeven heeft om “volkomen (te) behouden” wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. (Hebr. 7:25). 

Hij is de enige mens bij wie alle christenen zullen wezen, wanneer ze hem tegemoet gaan “in de lucht” (1 Thess. 4:17) die ons lichaam veranderen zal, gelijkvormig aan het zijne (Fil. 3:21). Als het beloofde “zaad” van de vrouw (Gen. 3:15), zal Jezus Christus vrucht naar zijn eigen soort voortbrengen: een geslacht van mensen die voor altijd leven. 

Hij is de enige mens die op een dag zal terugkeren naar de aarde, om alle kwade mensen (en uiteindelijk de satan en zijn cohorten) te vernietigen, om over de aarde 1000 jaar als Koning te regeren (Op. 19:11-20:7). Bij zijn eerste komst op de aarde naar Israël, was Jezus het offerlam van God, maar hij zal weer komen als de Leeuw van Juda, om zijn volk, Israël, te redden en al Gods vijanden te vernietigen.

Hij is de enige mens die elke ziel die ooit leefde uit de dood zal opwekken (Joh. 5:21, 25). Zoals God aan Jezus “leven in zichzelf” gegeven heeft, zal Jezus alle mensen doen opstaan.

Hij is de enige mens die gericht zal houden over alle mensen van alle tijden (Joh. 5:22, 27). Jezus zal alle mensen rechtvaardig oordelen; het eeuwig leven verlenend aan hen die het verdienen, en aan alle kwaden overgeven tot vernietiging (Hand. 17:31, Joh. 5:28, 29).

Hij is de enige mens die het paradijs op een nieuwe aarde zal herstellen, welke de eerste Adam verloor (1 Kor. 15:24-28). Als “de laatste Adam” was Jezus in het Verlossingsplan van God om Zijn oorspronkelijke plan te redden, dat door Adams ongehoorzaamheid werd belemmerd. Zo vormt God een volmaakte soort mensen die voor altijd op een volmaakte aarde wonen. Amen. 

Hij is de enige mens die onze Heiland, onze Verlosser, onze Middelaar, onze Heer, onze constante Metgezel, onze Beste Vriend, onze Grote Broer, het Licht van ons leven, onze Vrede, onze Vreugde en onze Meester in de kunst van het geloof is. Hij is onze Zielsbeminde, en dat is de reden waarom we van hem houden en hem belijden als Heer (Rom. 10:9).

Bron

3 gedachten over “Wie is Jezus Christus?”

  1. Goedendag,

    Van br Paul Daniels heb ik een beknopte uitleg van Lucas inzake van het feit dat Jozef wel degelijk de biologische vader van Christus was ooit gekregen helaas is deze korte uitleg mank geraakt, doordat ik een enkelblad ben kwijtgespeeld tijdens een verhuis. Kan ik hier of elders de uitleg over Jozef, als biologische vader van Christus, nog ergens terug vinden.

    Met dank
    Egbert Bos ZDA/Gent

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah