Toegezonden: Waarschuwing verloochening Jesjoea

Een brief van oude bekenden werd via-via toegezonden, waarin op het gevaar van ultra-semitisme gewezen werd: de neiging van sommige Messiasbelijdende gelovigen om het traditionele Jodendom te omarmen en Jesjoea te verloochenen.

De brief is een oproep om bij de eenvoudige toewijding van Jesjoea te blijven en je niet mee te laten slepen door hen die Messias hebben verloochend en hem zo a.h.w. opnieuw kruisigden.

Opmerkingen: De contactinformatie van de schrijvers (mail/site) is gewijzigd, waardoor ik hen niet op de hoogte kon stellen van dit bericht. En:  Ik plaatste een aanmerking in de brief, omdat de leer van de Enige God als hellend vlak gekenmerkt werd.)

Brief van Wim en Hilde de Martelaeren

Shalom broers en zussen,

We vernamen enkele dagen geleden dat in Vlaanderen de naam „Ariël Tzion” is opgedoken. Sommigen van jullie zijn afgelopen zondag naar een studie van hem gaan luisteren in Antwerpen en zijn ook al uitgenodigd om tijdens Chanoeka op een bepaald moment kaarsjes aan te steken en opnieuw onderwijs te krijgen, … .

Dit alles is een reden voor ons om een stukje getuigenis te geven van wat er zo’n 10 jaar geleden in ons leven en het leven van anderen heeft plaatsgevonden, … .

We denken dat het ongeveer een 13 jaar geleden moet zijn dat we Bert Woudwijk (Ariël Tzion zoals hij nu genoemd wordt) hebben leren kennen via vrienden van ons in Dordrecht (Nederland). Hij was toen voorganger van een charismatisch/evangelisch christelijke gemeente met zo een 20 volwassenen).

Stap voor stap hebben we die gemeente zien overgaan van het Christendom naar een Messiaanse gemeente.

Wijzelf hadden toen helemaal nog niks met Thora te maken. Op een gegeven moment hebben we dan voor ons gezin de weg gevonden naar Thora en om het verhaal niet al te lang te maken, … na verloop van tijd waren we vaste bezoeker in Dordrecht, in de Shaloomgemeente o.l.v. Bert Woudwijk. (…)

We kwamen daar dus af en toe en sommige perioden wekelijks, omdat in de gemeente er een zeer grote openheid was voor aanbidding en de gaven van Zijn Geest werkten er echt. Het was een mooie groep mensen vol overgave. Het was echt goed !!! Bij hen groeiden we verder in kennis en levenswandel op vlak van Shabbat, de Feesten, en verdere aspecten die te maken hebben met de Thora.

De Shaloomgemeente groeide uit tot een ware gemeenschap om „U” tegen te zeggen. Mooie standvastige gezinnen, ook alleengaanden vonden er een thuis. Er ging heel veel onderlinge liefde en kracht van die groep uit.

Op Shabbat  eerst samen een viering, daarna samen eten en spelen, dansen en muziekmaken, het was voor ons in die tijd,de ideale gemeenschap. Zo zagen wij het, we voelden ons er thuis, … .

Toen ging Wim mee op een bemoedigingsreis naar Israël: Lofprijs op de straten, bloed geven voor slachtoffers van terreur, bezoek van voormalig Gush Katif (Gaza). Prachtige dingen allemaal. Tijdens die reis was er ook een contact georganiseerd met een jonge Orthodoxe Rabbijn, die leefde met zijn gezin in Susya in een soort caravan aan de rand van de Negev en dat om zo meer land in te nemen op basis van de landsbelofte die Abba aan Abraham gedaan heeft (geweldig toch, …).

En die jonge Rabbijn leerde ons prachtige dingen maar, tegelijkertijd zei hij ook: “Jesus was a bad Jew”. Dat kan je hem niet kwalijk nemen. Dat valt te verwachten, je weet het bijna op voorhand dat een Orthodoxe Jood, vanuit zijn achtergrond (+ de gehele geschiedenis van vervolging door en vanuit de Christelijke wereld en wat nog allemaal, …) Yeshua ziet als een Griekse God, … .

Maar de belangrijke vraag daarbij is, hoever ga jij, die Yeshua hebt leren kennen en Hem belijdt als uw Messias, die een Thora levensstijl omarmd hebt, daarin mee, …. ? In welke mate, hoelang ben jij bestand tegen een andere leer, voordat je uw geloof in Yeshua verliest?

Terug naar ons verhaal: Na het contact met die jonge Rabbijn begonnen de ruzies en spanningen in de groep en Bert duldde minder en minder tegenspraak. De voorganger moest immers gevolgd worden, … ??

Terug in Nederland ging  het van kwaad naar erger. Er werden geen liedjes meer gezongen of onderwijs gegeven waar Yeshua in voorkwam en wat bij ons de deur dicht deed was dat er op Yom Kippoer niets meer gezegd werd over Yeshua als het grote verzoenoffer en Yeshua als hogepriester !!!

En er werd verder onderwijs georganiseerd om aan te tonen dat we de positie van Yeshua anders moesten gaan begrijpen. Voor ons was dat de brug te ver en hebben we afscheid genomen van de Shaloomgemeente die dan ook kort daarna is opgehouden te bestaan. Maar kwaad was geschied, tot op vandaag kennen wij mensen uit die toenmalige groep die ofwel: er vrij goed zonder kleerscheuren zijn uitgekomen, maar er zijn ook verschillende anderen en die zijn helemaal hun geloof in Yeshua kwijt !!!!!

Hun getuigenis is, en nu citeer ik hen letterlijk: “Had ik dat soort onderwijs maar nooit gehoord of gelezen, … .” Het gif van twijfel en ongeloof is dodelijk. Gezinnen hebben zich volledig afgekeerd van Abba, willen niets meer met geloof te maken hebben of gaan terug naar een christelijke gemeente, omdat ze vinden dat de moraal beter is dan in de wereld, … 

Sommigen moesten naar de psycholoog, omdat ze volledig in de war waren en beschadigd waren door verkeerd onderwijs te krijgen en het verkeerde leiderschap van Bert, … . Maar, Bert Woudwijk met zijn puinhoop is begraven en “Ariel Tzion” kwam eruit als “nieuwe schepping”, zo zien ze dat dan, …

Bert is dus met zijn gezin en nog een paar anderen (…) aan een programma begonnen om Jood te worden in Antwerpen, ze hebben daar dan ook een tijdje gewoond en zijn daarna verhuist naar Susya.

5228

Een tweede keer dat we zo’n zaken van dichtbij hebben meegemaakt is toen Simone Van Goethem geconverteerd is naar het Jodendom. In dat proces zijn er heel veel gelijkenissen als met dat van Bert Woudwijk.

Velen onder jullie hebben Simone gekend als de drijvende motor in het Antwerpse om diverse Bijbelleraars zoals: Brad Scott, Ricco Cortes, Berkowitz, Eddy Chumny en nog anderen naar België te brengen. Om zo mee te bouwen aan Abba Zijn Koninkrijk, … . Nu zegt Simone (en dat heb ik uit haar eigen mond gehoord): “Brit Chadasa en Yeshua dat zijn allemaal misleidingen, de Rabbijnen hebben me de waarheid laten zien, … .“

Het begint vaak met een onschuldige nieuwsgierigheid, maar de geschiedenis leert dat het spelen is met vuur, … .

Met dit schrijven willen we jullie dus waarschuwen voor onderwijs dat Brit Chadasa en de Goddelijkheid van Yeshua in twijfel trekt!!!! (…)

[Reactie Yeshua haTorah: Jesjoea niet als God zien is geen concessie aan het traditionele Jodendom, maar ik meen dat de Bijbel hier alle aanleiding toe geeft. Lees hierover verder. ]

Als je met je denken die kant opgaat dan stopt die stroom van levend water met stromen, … . Je kan nu van ons zeggen of denken dat we overdrijven, … maar we hebben het hele senario reeds verschillende keren meegemaakt en we geloven dat we als schapen van Zijn kudde, moeten blaten als we onraad zien, we geloven dat het ieder schaap zijn verantwoordelijkeheid is naar de andere schapen toe om minstens zijn of haar stem te laten horen.

Bij dat alles is onze kijk naar onze Joodse broers en zussen die Yeshua nog niet zien als hun Messias helemaal anders. Zij zijn het stuk hout van Juda, Abba gaat hun ogen openen, daar mogen wij op vertrouwen!!! We begrijpen dat zij Yeshua nog niet kunnen zien als hun Messias en wij mogen hen liefhebben en bemoedigen. En laten we daarbij zelf naderen vanuit onze eigen achtergrond en de moeiten en blinde vlekken van Juda niet overnemen!!!!

Dit gebeurt dikwijls vanuit een liefde voor het volk, en het land!!!! Dat de liefde voor het volk en het land niet in plaats van de liefde voor Yeshua mag komen!!!!! Waar zouden wij zijn zonder Hem???

Denk aan hoe Hij ons door Zijn bloed heeft overgebracht van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht!!!! (…) En Juda mag onze vroegere fouten niet overnemen: het aannemen van Yeshua en daardoor de Thora verwerpen en wij mogen Juda zijn fouten niet overnemen Yeshua ha Messiah verloochenen en wettisch met de Thora omgaan.

Mensen zoals Bert Woudwijk alias Ariël Tsion, zijn andere gevallen. In zijn geval een persoon die een leidinggevende functie had in een Nederlandse messiaanse gemeente en die heel bewust Yeshua als Messias verloochend !!!!

De mooie praatjes van: “Ja, ik zie Yeshua nu anders, maar, ….” En andere wegen, zoals afgelopen zondag reeds gezegd werd: “Je kan ook onderwijs krijgen van een Rabbijn over Brit Chadasa, … .” En je wordt gevleid wanneer ze zeggen dat je omwille van uw liefde voor hen een Joodse ziel hebt, …

Opnieuw je kan van ons denken dat we overdrijven, maar wees er attent voor !!!!

Je kan denken “Het is een verhaal van lang geleden, maar tot op de dag van vandaag wordt Yeshua als Messias niet beleden op zijn site (die nog steeds geüpdatet wordt). Ze komen er openlijk voor uit dat je via hen kan converteren en velen van ons weten, sommigen hebben het aan de lijve ondervonden of kennen mensen die problemen hebben om in Israël te blijven. Dat je tot op de dag van vandaag, niet getolereerd wordt in het land als je Yeshua belijdt als uw Messias. Bij Bert Woudwijk en de organisatie waar hij voor werkt is het niet anders.

Wil je na dit schrijven, verder contacten opbouwen met Bert alias Ariël en/of Rabbijnen die aan de organisatie verbonden zijn in Antwerpen dan is dat je eigen verantwoordelijkheid, … maar wij denken onze taak hierin gedaan te hebben. We hebben een stukje van ons leven, … pijnlijke ervaringen gedeeld.

Laten we geduld hebben om in deze tijden te „WACHTEN” op wat Hij voor ons heeft!!!! „WACHTEN” tot Hij het volk één maakt!!! Het is niet altijd gemakkelijk om niet meer bij het Christendom te horen en ook niet bij Juda. Maar dat Hij ons in deze tijden mag vormen en kneden in de woestijn.

Hij zal ons niet begeven en ons niet verlaten!!!!! Mensen, zoek elkaar op en bemoedig elkaar en vertrouw er op dat Hij ons allen één zal maken!!!!

In liefde met jullie allen verbonden, samen voor Zijn troon van genade onze plaats innnemen om voortdurend voor Zijn volk te bidden (ook dit kleine groepje hier in Vlaanderen).

Liefs, Wim en Hilde.

10 gedachten over “Toegezonden: Waarschuwing verloochening Jesjoea”

 1. Wat een geluk dat er mensen zijn die steeds weer op zoek zijn naar waarheid. Ieder zijn of haar pad, laten we absoluut respect hebben voor elkaar. Alles is in handen van de Eeuwige.
  Door kennis te nemen van de heilige taal en deze te bestuderen en de gesprekken met de rabbi’s vielen bij mij de schellen van de ogen… na een paar omzwervingen ben ik van een orthodoxe protestant een orthodoxe Noachidische geworden. Baruch HaShem!

   1. Er is nooit sprake geweest dat geloof in een Messias voorwaarde is voor acceptatie of redding. Oprecht berouw en G-d’s Eenheid en trouw erkennen daarentegen wel. Zoals uw weet was Koning David ook een Messias (in de Hebreeuwse tekst kun je dat nalezen, de vertalingen vertekenen het beeld). Niemand zal dan van u vragen of u gelooft in Messias David…. het is een zeer gerespecteerde titel, een gezalfde. Verwar nooit de boodschapper met de zender ervan.

    1. Toch is, Anne, er een geheimenis in de Bijbel – dat je een openbaring van de Vader nodig hebt om het belang van dé Messias te leren kennen, zonder twijfel.
     Mozes getuigt van Hem en heel de Schrift. Mozes schrijft al dat deze Messias het verdient om te gehoorzamen (‘luister naar hem’, Deut 18:15). Luister dan naar de woorden van Messias Jesjoea, dat hij het Licht van de wereld is en niet zomaar een Messias als koning David. Dat je dit zal onderzoeken, dan zal God het je openbaren.

 2. Beste mensen,
  Ik vind dit heel erg dat jullie dit over mijn vrienden schrijven. Misschien voordat jullie oordelen zouden jullie beter eens gaan nakijken hoe christendom feitelijk/historisch is ontstaan. Concilie van Rome. Een mix van Joodse saus met Babylonische en andere idolen, heel puur!?… Ja daarom zondag ipv zaterdag? ZONdag=zonnegod vanwaar komt dit? Wie is de dochter van babylon = Edom. Staat er niet ook in jullie bijbel dat je Baaal niet mag aanbidden? Verhaal van Elija? Wie zoekt die vind! Ga studeren in plaats van bang te zijn! Zoek en ga terug kijk waar de dingen (dogmas) vandaan komen… Staat er ergens dat je in een Messias moet geloven om in de hemel te komen? Heeft Abraham, Mozes of Koning David of Jesaja dit ooit gezegd? Zij geloofden niet in Jezus, ze kenden hem niet eens, dus komen ze dan niet in de hemel? Ze gaan allemaal naar de hel? Misschien eens goed bestuderen waar alles vandaan komt voor andere mensen zo te oordelen! Wat het “joodse concept” messias echt betekend ipv uit de context te halen! Lees misschien eens Deuteronomium 29: 15. En als je echt Hebreeuws leert ga dan is al die andere teksten bestuderen ipv die zelfde die maar gebruikt worden om de dogma’s te bewijzen. Jesaja7:13 er staat een jonge vrouw in het Hebreeuws er staat niets van een maagd! HA ALMA = jonge vrouw!
  Hosea11:9 > Ki EL ANOCHI VE LO ISCH = omdat ik G’d ben en geen man!
  Trouwens Jozef was niet Jezus lichamelijke vader, want Maria was zwanger van de heilige geest dus hoe kan hij dan via zijn vaders zaad een bloedlijn hebben met koning David?
  Waar zijn jullie bang van? Dat je in de hel komt? Staat dat daar echt geschreven? Zoek en zoek en zoek! In plaats van anderen te veroordelen!

  1. Geachte Noemi,

   Het zogenaamde ‘christendom’ was een deel van de Joodse godsdienst, en de Messiaanse Beweging heeft ook de Tora weer als basis herondekt.
   Wij geloven dat wij net als de aartsvaders het land Israël kunnen beërven door ons geloof in Messias, die duidelijk naar voren komt door heel de Tenach – wat Sjaoel (‘Paulus’) bewees aan de Joden in zijn dagen.

   Ik geloof niet dat alleen volgelingen in Messias het land beërven. Ieder zal naar de Tora getoetst worden. Maar als iemand het (ware) evangelie van de Joodse, Toragetrouwe Messias Jesjoea hoort, dient hij dit wel te toetsen – zo ook u. En je begrijpt zelf wel dat als Jesjoea inderdaad Messias is, en iemand erkent dat – dat afval daarna uit den boze is.

   Je schrijft nog over christelijke dogma’s. De jonge vrouw Mirjam was op huwbare leeftijd, een meisje. Daarom was zij nog maagd. God werd geen mens, dat geloof ik ook niet. Alleen de Eeuwige is God. Verwijzingen naar een plaats van pijniging staan overigens ook in de Tenach beschreven.

   Bedankt voor je je reactie, maar toets ook zelf het geloof van Messiasbelijdende Joden en de Messiaanse Beweging. Ik nodig je uit om verder te lezen op deze site, om je ijver voor God ook op dit vlak toe te passen, om het schijnbaar onmogelijke toch te toetsen.
   Hoogachtend, Levi

 3. Shalom broeders en zusters, …
  Er wordt duidelijk gewaarschuwd voor leugenaars die loochenen dat Jezus de Christus is. Zij die dit loochenen worden antichristen genoemd. Heb geen gemeenschap met hen!

  Met vriendelijke groet en in Jeshua de Messias verbonden.
  Wim Verdouw

  1 Johannes 2:18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

  1 Johannes 2:22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

  1 Johannes 4:3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

  2 Johannes 1:7 Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *