Waarom u Messias nodig heeft

Uit een studie van Paul Daniëls (Zie Bijbelstudies YhT)

De dood van Yeshua had betekenis aangezien het in relatie stond met de offerdienst op het altaar in de Tempel. Redding, door het ultieme offer te brengen. Dat was ook waarom direct na de vloek uitgesproken door G-d over Adam en het menselijk geslacht, Hij hen het voorbeeld van een offer bracht (Genesis 3:21).

Heel dramatisch staat daar beschreven hoe de Almachtige zelf het dier slacht en de mens bekleed. Hij had allerlei andere producten kunnen kiezen maar het werd een offerdier. Dit was het eerste sterfgeval na de schepping. De functies van offers waren dus tweeledig, het zou verzoening teweeg brengen tussen G-d en de mens, en het zou de schaamte van de mens bedekken.

Het overtreden van de wet eist de dood van de overtreder, men had een Losser nodig! Voor verlossing moest er bloed vloeien en dat was ook de kruisdood van Yeshua. Hij bracht het offer voor vergeving en bedekte onze schaamte over de zonde.

Het is daarom ook geen wonder dat Jesaja 53 verwijst naar het offersysteem. De Messias zou het ultieme offer brengen, als een lam ter slachting, als een schaap dat zich niet verweerd. De details worden exact beschreven in Jesaja 53:4-7.

In Zebachim 44b en Sanhedrin 51b staat duidelijk beschreven dat de Messias de lasten zou dragen van ons en onze kinderen. Alle offers worden in het licht van de Messias geplaatst.

Johannes 1:29 zegt het als volgt: “het Lam G-ds, dat de zonde der wereld wegneemt.”(zie ook 1 Korintiërs 5:7; Hebreeën 9:28 en Openbaring 5:6,9). Yeshua kwam op de vastgestelde tijd, en alle tijden en gebeurtenissen zijn in de handen van de Almachtige.

Lees ook: Animal Sacrifice and the Personal Sacrifice of Messiah

3 gedachten over “Waarom u Messias nodig heeft”

 1. Aanvulling…. Wegens schromelijke vergetelheid…..

  HIJ…..JHWH dus is ook de SCHEPPER…. dwz BEDENKER en tevens UITVOERDER van zijn Gedachten…..’
  en wij zijn ZIJN…..ONDERHORIGEN…… GEHOORZAAMHEID VERSCHULDIGD

 2. Wat een geweldige Voorziening van onze Schepper en Zorgdrager
  Hij heeft niets ontzien, zelfs niet ZIJN EIGEN ZOON! Om ZIJN schepping te verlossen!

  1. Lees als antwoord het boek Leviticus, de EISEN die JHWH stelt voor de Offerdiensten zowel aan zijn bedienaars (wij dus) als aan (lees dit vooral goed) aan het te offeren dier (YESHUA) .
   Lees…..Leer!…… Merk….. Hoe en terecht wat JHWH vraagt lees EIST……. Terecht…..omdat JHWH zelfs…… HEILIG is en de zonde (opstand….. Tegenspraak…… Zelf bestuur…..) HAAT….HAAT….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah