Waarheidsstrijder F. ter Horst over zijn gedane werk

Ter Horst schrijft dat hij het stopt met zijn nieuwsbrieven, hoewel hij in de toekomst ook artikelen zal blijven schrijven. Hij schreef veel over de ongegronde (politieke) haat tegen Israël en de machten die hier volgens hem achter steken. 

(Franklin is inmiddels weer begonnen met schrijven, Levi)

Hallo beste lezers van mijn nieuwsbrief, Ik stop met het versturen van mijn nieuwsbrief. Met deze brief meegeteld heb ik er 500 afgeleverd en dat lijkt mij een mooi moment om er mee te stoppen.(…) De aanleiding met nieuwsbrieven te beginnen had te maken met de manier waarop vliegtuigkaper en aartsterrorist Jasser Arafat de Oslo-akkoorden interpreteerde. Wat het begin had moeten zijn van een politiek proces

Wat betreft de nieuwsvoorziening over Israël bestaan er een groot aantal sites die dagelijks actueel nieuws brengen. Dus wat dat betreft zijn er mogelijkheden genoeg om op de hoogte te blijven.

Zoals sommigen van u nog weten ben ik halverwege de negentiger jaren met deze nieuwsbrieven begonnen, eerst via de post en sinds 2002 op de u bekende wijze.

De aanleiding met nieuwsbrieven te beginnen had te maken met de manier waarop vliegtuigkaper en aartsterrorist Jasser Arafat de Oslo-akkoorden interpreteerde. Wat het begin had moeten zijn van een politiek proces dat Arafat en consorten autonomie en Israël vrede had moeten brengen, ontaarde in beestachtige moordpartijen op onschuldige Israëlische burgers. Met dit akkoord liet de terreurbaas zien wat er allemaal bereikt kan worden met het sluiten van een nep-vredesverdrag met Israël: algemene diplomatieke erkenning, miljarden dollars hulp, controle over Gaza en delen van Samaria en Judea, gebieden die door de terreurbaas werden omgetoverd tot één groot terreurnetwerk.

Waar ik mij mateloos aan stoorde/ergerde was de manier waarop de media, diplomaten, diverse kerkleiders en allerlei anti-Israël lobbyisten, Arafats terreurdaden vergoelijkten en de staat Israël aan de schandpaal nagelden.

De linkse nieuwsbrengers zijn door de jaren niets anders dan propagandaboodschappers van de terreurleiders in Ram-allah en Gaza gebleken. Het zijn niets anders dan onbeschaamde schrijvers van smaadschriften en verkopers van tweedehands nieuws en onwaarheden over Israël.

En wat te denken van het door de islamfascisten gedomineerde wangedrocht Verenigde Naties dat geen enkele mogelijkheid onbenut laat, Israël op een schandalige manier te demoniseren. Het streven van dit circus is er op gericht een eind te maken aan het voortbestaan van de Joodse staat. Men is bezig in samenwerking met de internationale media en de wereldleiders de geschiedenis van Israël volledig te herschrijven, zodanig dat de Joodse staat vandaag van apartheid wordt beschuldigd vanwege de zogeheten bezetting van Palestijns land.  Ze zijn er in geslaagd de geschiedenis van het Midden-Oosten volledig te verdraaien ten gunste van het meedogenloze en corrupte PLO-bewind.

Het is ronduit verbijsterend dat de wereldleiders (NWO-satanisten) continu bezig zijn Israël onder druk te zetten, delen van het aloude Bijbelse land op te geven, en hoe ze heulen met bloeddorstige terroristen en zelfs meehelpen hun terreur te financieren. Terreurmiljardair Arafat behoorde tot de meest succesvolle leugenaars en dieven aller tijden en dat is wat betreft de huidige leiders niet anders.

Ook de Europese Unie doet van meet af aan mee aan het schofferen van de Joodse staat. Het is al jaren bekend dat de Europese Unie en diverse Europese regeringen, de PA/PLO media, individuele Palestijnse terroristen en organisaties, financieel ondersteunen. Europa dat door de eeuwen heen verantwoordelijk is voor de verspreiding van de meest smerige laster en de meest afschuwelijke verdachtmakingen aan het adres van het Joodse volk. De huidige buitenlandcoördinator van de EU Catharine Ashton, laat haar pro-Palestijnse en anti-Israëlische sentimenten regelmatig de vrije loop.

En dan de diverse kerkleiders die Israël het recht van bestaan ontzeggen. Ze kunnen met de huidige staat Israël niet uit de voeten. Dat Israël niet kan bestaan omdat de kerk haar plaats heeft ingenomen. Men heeft het Joodse volk dood verklaard door de vervangingstheologie. Zo konden in de loop van de kerkgeschiedenis alle Jodenvervolgers zich verzekeren van de instemming van de kerkleiders. Want alleen zo kon de wereldwijde moord op het Joodse volk zonder noemenswaardige tegenstand worden uitgevoerd.

Ook Nederland kent een hele serie Israëlhaters die al jaren in de gelegenheid worden gesteld hun antizionistische gif te etaleren zowel in de media als op de televisie. Dat Arafat kinderen naar Israël stuurde om zich in bussen, restaurants en pizzeria’s op te blazen, vormde voor de diverse Nederlandse politici geen enkele belemmering hem als een gerespecteerd leider in Nederland te ontvangen en te prijzen. De voormalige Nederlandse premier Balkenende ging zelfs zo ver een krans te leggen op het graf van deze terrorist. Om werkelijk onwel van te worden. En zo zijn er nog een groot aantal andere voorbeelden die ik in de loop der jaren in mijn nieuwsbrieven heb verwerkt.

Ik ga mij de komende tijd bezig houden met het bijwerken/vernieuwen van de diverse artikelen op mijn site. Daarnaast ben ik nieuwe artikelen aan het voorbereiden.

Wat mij in de voorbijgaande jaren zeer heeft verheugd zijn de enorme aantallen positieve/motiverende reacties van uw kant op mijn nieuwsbrieven en artikelen op mijn site.

Daarvoor wil ik u hartelijk bedanken. Ik heb ze allemaal in een ordner opgeslagen.

(Franklin is inmiddels weer begonnen met schrijven, Levi)