Vervangingstheologie en de Peshitta

In de Aramese rollen zoals vertaald op Peshitta.nl vind je verschillen met de gangbare vertalingen. Vaak toont de Peshitta daarmee aan dat er in gangbare vertalingen veel vervangingstheologie en antisemitische stukken zitten. Dit blijkt onder andere uit de volgende verzen.

Auteur: Chr. Levi Zoutendijk

Lees ook: Hebreeuws Mattheüs bevestigt Messiaans geloof

Vervangingstheologie

Mt. 26:28 Want dit is het bloed van mijn verbond. Nee, het nieuwe verbond, vertaalt de Peshitta. Hier zou nog vernieuwd moeten staan.

Mc. 2:28 Uit de context (niet per se taaltechnisch) kun je hier beter ‘mens’ hebben; de mens is heer over de sabbat, en niet de Zoon des mensen is heer over de sabbat.

2 Tim. 2:7 Want God heeft ons niet een angstige geest gegeven, maar van kracht, liefde en onderwijs i.p.v. ‘bezonnenheid’; met gezond verstand kom je er niet, je hebt een Leer nodig en wel de Torah.

Mc. 7:26 De vrouw die van de kruimels brood wil eten (gelijkenis), is geen Griekse, maar een heidense. Dit versterkt het Bijbelse beeld van Gods volk als enige verbondspartner. Ook zo in Jh.  12:19

Rom. 8:2 Want de wet van de geest van leven die in Jezus Christus is, heeft je (niet: mij) bevrijd van de wet van zonde en van dood.

Rom. 10:4 Want het totaal (niet: einde) van de Thora is de Messias, tot rechtvaardigheid aan iedereen die gelooft.

Antisemitisme

Mt. 8:10 zegt eigenlijk ‘Zelfs niet in Israël heb ik zó groot geloof gevonden’, i.p.v. ‘In Israël heb ik nooit zó groot geloof gevonden.’ In Lucas staat het wel goed.

Mc. 6:52 De talmidiem schrokken van Yeshua die over het meer ging, maar hun hart was niet daarvoor verhard, maar verstokt.

Jh. 11:33 ‘zuchtte hij diep en had het moeilijk’ i.p.v. ‘werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd’. Dit klinkt als een veel minder hard oordeel over deze generatie.

Vergoddelijking van Yeshua

Lc. 18:19 Jezus zei hem: “Waarom noemt u mij Goed? Niemand is Goed behalve Eén, God. Hier wordt ‘Goed’ als een titelgebruikt, hier zegt Yeshua heel duidelijk zélf dat hij niet God is!!

Mc. 12:29 Jezus zei hem: “Het eerste van alle geboden is: ‘Hoor Israël, JHWH, onze God, JHWH is Eén!  – ‘. Veel vertalingen hebben: Onze God is Eén Heer!’ De Peshitta is duidelijker, w.b.t. de Eénheid van JHWH.

Mt. 2:11 waar ‘vielen neder’ gebruikt wordt bij eerbetoon aan Yeshua, staat eigenlijk enkel ‘bogen neer’.

Eeuwig branden in de hel?

Mc. 9:49 Want een ieder zal met vuur gezouten worden; hier moet vernietigd staan. Bewijs dat een ziel verdelgen in de hel inderdaad vernietigen is.

Jh. 8:51 De waarheid zeg ik u dat hij die mijn woorden gehoorzaamt de dood niet eeuwig zal zien. Dit bewijst dat je voor altijd dood gaat (de dood eeuwig zal zien, niet meer leven) bij een slecht oordeel.

Mt. 13:42 de ‘vurige oven’ kan ook ‘midden in het vuur’ zijn. diegenen komen dus niet in een soort gesloten ruimte met vuur (voor eeuwig).

Overig

Mc. 14:3 Yeshua kwam niet bij Simon, de melaatse, maar bij Simon, de pottenbakker. Anders zou hij de Torah gebroken hebben.

Lc. 12:1 beschrijft niet duizenden, maar tienduizenden toehoorders. Zo ook met de ‘duizenden’ (veel meer) ijveraars der Torah in Hand. 21. Meer Joden namen Jeshua aan en de Torah dan geschreven staat in verkeerde vertalingen.

Fil. 3:14 Ik ren naar het vaandel, om de overwinning te behalen van de roeping van boven van God in Jezus Christus. maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Het is voor ons gelovigen niet een doel op zich om door het oordeel heen te komen, maar om hem te dienen. 

Verder lezen:

7 gedachten over “Vervangingstheologie en de Peshitta”

 1. Beste Broeder Teunis,

  Vraag:
  Over de vergoddelijking van Yeshua, wil je zeggen dat Hij niet God de Zoon is?

  Als ik het begin van het Johannes Evangelie lees of 1 Kor. 8:6 – Kol. 1:15-16. En er zijn er nog een hoop meer. Dan lees je daar toch dat Hij net als de Vader God is en alles door Hem is ontstaan?

  Hoor graag je reactie.

  Zegen!

 2. Wat goed!! Deze vertaling !
  ik heb gekeken naar de 9 hoofdstukken van Hebreeuws -Mattheus. Wat goed.
  Wat zal ik blij zijn als alle hoofdstukken zouden vertaald zijn in het Nederlands en als dit boek dan te koop is.
  Ik ben iemand die de waarheid wil weten en ja ik weet dat de vele vertalingen vals zijn en dit maakt mij verdrietig.
  Het breekt mijn geloof niet af , maar stimuleert mij om verder te zoeken. Helemaal super!!
  Gods Zegen en hoop dat als het evangelie volledig is ,ik op de hoogte wordt gebracht waar het dan te koop is.
  Vriendelijke groet en Sjaloom.
  C. Teunis

 3. Ik heb de pesittabijbel nieuw testament.
  Is de pesitta bijbel ook in het oude testament verkrijgbaar.
  Het leest zo goed en ja het wijkt af van de andere bijbels maar dat is juist voor mij zo belangrijk dat ik de waarheid leer kennen wat er werkelijk gezegd en bedoeld wordt .
  Ik bid om de Waarheid Die Christus Is en wat Hij werkelijk gezegd heeft. Het is triest dat er met Gods Woord zo geknoeid wordt en werd. Vriendelijke groet van C. Teunis en sjaloom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah