Verbondsvernieuwing: Jesjoea zijn scharlaken mantel, hysop en de speer

Auteur: Chr. Levi Zoutendijk – # Verbondsvernieuwing

De eerste gelovigen noemde Jeshua wel de vleesgeworden Torah. Hij overtrad de Torah niet (zondigde niet) en hij belichaamt eigenlijk alles wat in de Torah staat, want ‘deze zijn het, welke van mij getuigen’ (Joh. 5:39).

Het Jewish NT Commentary maakt ook duidelijk dat Jeshua de vernieuwing van het Verbondsboek bewerkstelligde, door zijn eigen bloed. Dat is de betekenis van Jeshua zijn lijdensweg, waarbij hij een wollen scharlaken mantel omkreeg, hysop nam en waar water en bloed zich vermengde. Jeshua bracht dus volgens de eisen van de Torah zijn eigen bloed in de Hemelse tabernakel, op het verzoenoffer, gelijk dat vroeger gebeurde als voorafschaduwing. En hij deed dit om het het Boek (De Torah) te vernieuwen.

“En zij trokken Hem zijn klederen uit en deden Hem een scharlaken mantel om;” (Mt 27:28 ) “Er stond een kruik vol zure wijn; zij staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn, op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.” (Joh 19:29-30 )  “maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit.” (Joh 19:34 )

“een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft. Daarom is ook het eerste [verbond] niet zonder bloed ingewijd. Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol en hysop en besprengde HET BOEK ZELF en al het volk, zeggende: Dit is het bloed van het verbond, dat God u heeft voorgeschreven.” (Heb 9:17-20)

Conclusie

Als nu Jeshua met zijn eigen bloed het Verbond in de hemel vernieuwd heeft, zouden wij dan nog tegen het Verbond ingaan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah