Verandering Sabbat, Pesach en ‘JHWH Echad’ Anti-Semitisch

Keizer Constantijn riep in 325 G.J. bisschoppen bijeen de om Gods Feesttijden te veranderen, zoals Sabbat en Pesach. 

Keizer Constantijn: „Het is de heiligste van alle feesten onwaardig om de gewoonte van de Joden te volgen. Het is onze plicht om niets gemeenschappelijk te hebben met de moordenaars van onze Here. Wij wensen ons af te zonderen van het verfoeilijke volk der Joden, zo een verdorven volk.”

Ook voerden zij het dogma van de Triniteit door, terwijl elke Jood weet dat JHWH Echad (één, enkelvoud) is. Maar laten wij terugkeren naar het geloof dat ons overgeleverd is uit de Bijbel!

Ziet u nu ook in dat het belijden van iets anders dan de Vader als Enige God  gevoed is door anti-Semitisme!?