Vasteninstructies Jom Kipoer (B. Otten)

 1. Bert Otten schreef over de Moadim (Feesttijden) en gaf daarbij praktische instructies voor Pesach/Jom Kipoer. 

Lees ook W. Stauder zijn Bijbelstudies over Jom Kipoer (1) (2).
Lees ook een Bijbelstudie over bidden en vasten.

Praktische vasten instructies voor de Grote Verzoendag

(Download dit document)

 1. Lezen Handelingen 27:1-13
 2. Cafeïne instructies voor koffie, thee, cola en chocola.
  Een viertal dagen tevoren sterk minderen, zodat men de dag voor de Grote Verzoendag vrijwel geen cafeïne meer inneemt.
 3. De vier dagen voor de Grote Verzoendag … minder vet eten … minder zwaar tafelen … minder/geen alcohol.
 4. Leer kinderen langzaam te beginnen met vasten. (…)
 5. Als je nog moet werken (ziekenzorg? … nog niets geregeld?): … vast tot aan het ontbijt, ontbijt stevig, eet normaal op het werk en vast weer bij thuiskomst met de rest van het gezin … en regel vrij voor volgend jaar (!)
 6. Eerste niveau: geen lekkernijen. Tweede niveau: wel drinken, niet eten. Derde niveau: niet eten en niet drinken. Bij doorbreken vasten: Drink alleen … eet niet; nog niet haalbaar: drink en eet brood met margarine … en vast tussendoor … iedereen kan afzien van lekkers en lekkere dingen … (vasten = afzien).
 7. Vasten is een vorm van aanbidden en smeken, terwijl men afziet van zinnelijk genot. Seksen op de Grote Verzoendag of een James Bond film kijken is dus zéér onlogisch.
 8. Men krijgt door een totaal vasten héél véél tijd: Besteed tijd: slapen, bidden, rusten, Bijbel, meditatie.
 9. Te bestuderen Bijbelgedeeltes voor de Grote Verzoendag: Leviticus 16 & 23; Numeri 28 & 29; Jesaja 58; Handelingen 27; Openbaring 20 en het boek JONA.
 10. Kleed je WARMER! Extra trui aan! Extra trui mee naar dienst. Zonder energie inname krijg je het allengs steeds kouder.
 11. Ga naar de HEILIGE SAMENKOMST … en blijf voor de rest zo veel mogelijk thuis
 12. Neem een niet al te vette feestelijke maaltijd vóór zonsondergang voor het BEGIN … en sluit de Vasten met een Feestelijk maal … ná zonsondergang … om het EINDE van de Vasten te vieren … (…)
 13. De Z-categorie. God wenst ons niet in de problemen te zien: zwakken, zieken, zwangeren en zogenden hoeven niet te vasten … mogen vasten, zoals kleine kinderen, maar hoeven niet. Veiligheid eerst! Vast niet … of hou alleen een drink-vasten … of hou alleen een lekkernij vasten …
  (Suiker patiënten … raadpleeg eventueel uw dokter over hoever u kunt gaan)
 14. Kijk in de gids. Vaak is er een Grote Verzoendag dienst (op België), uitgezonden vanuit de Synagoge te Brussel of te Antwerpen … op de avond tevoren. Om een stukje van de Synagoge dienst mee te maken is TV-kijken dan weer een mooi middel op zo’n vastendag … Indien vastgelegd op video van vorige jaren: bekijk de Grote Verzoendagdienst … men leert dan altijd … al was het alleen maar om te zien hoe Joden hun Vasten vieren! Neem Grote Verzoendag diensten van de Joodse Omroep of VRT op … dan hebt u wat voor komende jaren … Het is goed een lange vastendag en slapen en Bijbellezen te doorbreken met een stukje video over de Verzoendag.
 15. Kleine kinderen kunnen niet zonder spel. Benadruk rustigere spelletjes. Kleuren. Tekenen, etc. Lees uit de Kinderbijbel het verhaal van JONA voor … de Assyriërs lieten zelfs hun vee vasten … !!!
 16. Onthoud je van je normale e-mail, internet, telefoon, etc. communicatieverkeer … vasten is afzien, en het niet willen strelen van de zinnen … maar vorig jaar heb ik twee uur lang Grote Verzoendag, Yom Kippur, vasten, Azazel bestudeert op de Grote Verzoendag via Internet … dat dus weer wèl … geen beter middel dan over de Verzoendag te leren dan via Internet, Google en Wikipedia … èn de Bijbel …
 17. Werk niet, doe zo weinig mogelijk:
 18. Jaarlijkse Sabbat*          -> heilig
  Wekelijkse Sabbat        -> heiliger
  Grote Verzoendag         -> heiligste dag van het jaar

*Ik begreep onlangs dat de overige jaarlijkse Feesten geen sabbatten zijn (Levi).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *