TOV Training – Gods Feesten geen verbondsplicht

Evangelische gemeenten kunnen de komende jaren van Richard Vos leren over het voorrecht van het vieren van de  Bijbelse Feesten.
Deze liefdevolle broeder (site) geeft met de beste bedoelingen ‘beschouwelijk onderwijs’ over de Moadiem (Feesten), maar benadrukt niet dat de deze ook een plicht zijn. 

Door een feestelijke avond te vieren met een Bijbels Feest  – of met bijvoorbeeld christelijke cabaret – zouden mensen makkelijker tot geloof komen dan een gewone dienst, aldus Richard in bovenstaande video.
Hoewel de Feesten een uitstekende gelegenheid zijn om mensen tot bekering te helpen, zijn de Moadiem en de gehele Tora bedoeld om volgelingen van Jesjoea tot verdere levensheiliging te leiden, óók de niet-Joodse volgelingen in Messias.

Richard Vos is wellicht een instrument van God, die vele christenen een deel van de rijkdom van de Tora zal laten proeven. Dat zij ook tot de gehele waarheid komen (‘Uw Woord is de waarheid’), opdat iedere christen voor de Rechterstoel van Messias onberispelijk bevonden zal worden (lees ook 2‘).

Lees Richard Vos’ reactie hieronder en reageer eventueel ook.

(Overigens is het in Richard Vos te prijzen dat hij de leer van de Enige God wilt onderzoeken, en daarvoor begin 2015 een boek van Martin Rozestraten is gaan lezen).

4 gedachten over “TOV Training – Gods Feesten geen verbondsplicht”

 1. Het NT is voor mij een aanvulling op het OT, ze kunnen niet zonder elkaar. Daarover verschillen we dus van mening. Veel christenen zien het OT als een voorbeeld en het NT is voor hen alsware een nieuwe wet. Ten tijde van Yeshua bestond er helemaal geen NT, er werd verwezen naar teksten van het OT. Ook de 1e christenen leefden volgens de geschriften van de Thora.
  Maar na Rome heeft de Thora plots afgedaan en zou alleen nog maar het nieuwe verbond gelden?

 2. Hoi Levi, even een korte reactie van mijn kant.

  De Thora heeft niet als einddoel de heiligheid van Israel, maar is verbonden met de missie van Israel: Een heilig priesterschap (vandaar de heiliging) om Gods grote daden te verkondigen. (voila, de eindbestemming van die heiliging). Levensheiliging zonder verkondiging is een onzinnige bezigheid die alleen maar verkrampt.
  Exoudus 19:8!
  Mozes maakt deze bedoeling van de Thora expliciet in Deut 4.
  Deut 4 zegt immers over de geboden:
  Onderhoudt ze dan naarstig, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in de ogen der volken, die bij het horen van al deze inzettingen zullen zeggen: Waarlijk, dit grote volk is een wijze en verstandige natie.
  Immers welk groot volk is er, waaraan de goden zo nabij zijn als de HERE, onze God, telkens als wij tot Hem roepen?
  En welk groot volk is er, dat inzettingen en verordeningen heeft zo rechtvaardig, als heel deze wet, die ik u heden voorleg?

  Het is in dat licht raar om van de Feesttijden van de Heer een binnenkerkelijk feestje te maken. (of in feestje in de synagoge) Je neemt je roeping dat niet serieus. God zit niet te wachten op ons relieuze feestelijkheden als we de eindopdracht niet waarmaken toch? En het gebod voor zowel voor Israel als voor de gelovigen uit andere volken is de hele wereld met het evangelie te bereiken.

  God is een reddende God. Daarom is de naam van zijn Messias Yeshua. Als de gelovigen naar binnen gericht zijn met hun feesten, dan missen ze hun doel. Een grotere zonde kun je niet bedenken.

  We zullen de feesttijden van de Heer dus zo moeten vierden dat we als gelovigen de brug te slaan in een taal die verstaanbaar is. Niet door een onbegrijpelijke joods-christelijk subcultuur te produceren. Maar met een open ontvankelijke blik naar buiten.
  Yah Bless

  1. Bedankt voor je reactie, Richard.
   Ik ken je dus als een bijzondere broer, die zich wilt laten leiden door de Geest.

   Heiliging is voor de christen volgens mij ook geen einddoel, maar zonder dat kan men toch niet behouden worden.
   Ik betoogde dus dat hoewel wij in principe door geloof in Messias we behouden zijn, we ook de werken moeten voortbrengen die beantwoorden aan die bekering, zoals het heiligen betaamt. De Tora is hiervoor het richtsnoer.
   Ik vind het jammer dat je hier niet inhoudelijk op in gaat. Wellicht binnenkort op je site.

   Jesjoea riep telkens op tot terugkeer tot de Tora en zelf hield hij deze zo volmaakt, dat hij ons offerlam kon zijn. Zouden wij dan de Feesten en alle goede leefregels van de Tora enkel vrijblijvend onderhouden en ons hier niet aan verbinden? Dat zij volgens mij verre.

   Deze geboden moesten inderdaad de volkeren tot jaloersheid verwekken, en wij beiden geloven dat de volken bij Messias’ terugkomst de Tora zullen onderhouden. Maar waarom nu dan nog niet, zo goed en zo kwaad als dat gaat in de ballingschap, ver van het Koninkrijk van God (hoewel dit koninkrijk in ons hart is, waarop ook de wet (Tora) geschreven is).

   Ik ben nu al jaloers gemaakt en heb het vernieuwde (Tora)verbond in Jesjoea zijn bloed aangenomen, met alle rechten en plichten.
   In het lied van Mozes, aangehaald door de apostelen, wordt al voorzegd dat wij het oude verbondsvolk Israël nog jaloers zullen maken, en dat kan niet zonder het onderhouden van de Tora.

   Door middel van deze site, (beperkte) evangelisatie en een site als de Startpagina Messiaanse Beweging houd ik de lamp van de Tora ook onder evangelischen brandende en goed zichtbaar.
   Jij doet dit nu naar jouw overtuiging, en je zult wellicht veel vrucht dragen, maar toch breng je volgens mij een half evangelie. Ik hoop dat je hier nog op in zult gaan.

   Je waarschuwing naar de Messiaanse Beweging kan iedereen ter harte nemen.

  2. Beste Richard, waarom kunnen beide niet hand in hand gaan? En de Thora houden en evangeliseren? Het één sluit het ander niet uit naar mijn mening.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.