Tag archieven: Welkom

Toraverkondiging onder christenen

Jesjoea Jesjoea-verbeterdRegelmatig deel ik het foldertje ‘Een andere Jezus’ uit. Vaak wordt ik daarbij verhinderd door mensen die toch Jezus belijden – de eerste keer werd ik bijna in de gracht geduwd (Delft).
(
Uit die gemeente in Delft is overigens wel een Messiaanse groep ontstaan, prijs Jahweh!)

Wat te denken van die weerstand? Een korte studie. Lees verder Toraverkondiging onder christenen

ND: Messiaanse Beweging

Nederlands Dagblad: ‘
Ons land telt minstens veertig messiaanse (huis)gemeenten met samen hooguit enkele duizenden bezoekers. De meeste gemeenten, waar niet-Joden en messiaanse Joden samenkomen, zijn de afgelopen tien tot twintig jaar ontstaan. (…) Veruit de meeste [andere] messiaanse gemeenten hebben – mede door het lage aantal Joden – meer een evangelisch karakter.

Lees verder

Preek Levi in Beet Mokum

De jonge Messiaanse Gemeente Beet Mokum (Winschoten) is zo moedig het ware Bijbelse Godsbeeld te onderzoeken. Ze nodigden mij uit om dit onderwerp te behandelen.

Het grote gebod dat alléén Jahweh God is, dat alléén Hij als de Enige God moet worden gediend, wordt in een brede context geplaatst en opnieuw onderzocht.

Joods Gebedenboek Nw. Stijl

Het stof is van de oude Sidoer afgeslagen en het nieuwe kind is in volle pracht te bewonderen met deze dummy.
Dasberg zijn vertaling is overeind gebleven, en door de heldere kleuren, schematische weergave, icoontjes etc. kan men zijn hart nog aandachtiger op God richten
Ook zijn de Hebreeuwse gebeden fonetisch weergegeven. Lees hier verder.

Sommige gebeden hebben uitsluitend betrekking op het Joodse volk. Andere komen soms in conflict met Jesjoea’s leer, bidt dus met onderscheiding.