Tag archieven: Overdenking

IT: Vrijheid als dekmantel

Israel Today leverde deze maand een mooi artikel over vrijheid en het houden van de Tora.

Israel Today: “Staat vrijheid gelijk aan de drang om overal zelf over te kunnen beslissen? Is in ons geloofsleven de vrijheid, waar we ons zo vroom naar uitstrekken, misschien slechts een dekmantel voor kwaadwilligheid zoals Petrus dit verwoordt in zijn eerste brief,
hoofdstuk twee vers zestien? Als dit zo is, dan is ‘vrijheid’ gewoon een ander woord voor ‘ongehoorzaamheid’, zoals bijvoorbeeld ongehoorzaamheid ten opzichte van
ouders. Maar ten diepste gaat het hier om ongehoorzaamheid aan God.”
Lees hier het artikel!

Docu: De Messias van Israël (CGI/Fam7)

Fam7: “De Messias van Israël is een unieke 13-delige serie over de Messiaanse gemeenten in Israël. De serie geeft een prachtig inzicht in de Messiaanse beweging, Joodse broeders en zusters die in Jezus Christus (Jeshua) de Messias hebben gevonden.”

Bekijk de volledige serie

(De serie behandelt helaas niet het thema van M. Joden die  vasthouden aan de Bijbelse leer van de Enige God, zoals de auteur Uriël ben-Mordechai).

Toegezonden: Waarschuwing verloochening Jesjoea

Een brief van oude bekenden werd via-via toegezonden, waarin op het gevaar van ultra-semitisme gewezen werd: de neiging van sommige Messiasbelijdende gelovigen om het traditionele Jodendom te omarmen en Jesjoea te verloochenen.

De brief is een oproep om bij de eenvoudige toewijding van Jesjoea te blijven en je niet mee te laten slepen door hen die Messias hebben verloochend en hem zo a.h.w. opnieuw kruisigden.

Opmerkingen: De contactinformatie van de schrijvers (mail/site) is gewijzigd, waardoor ik hen niet op de hoogte kon stellen van dit bericht. En:  Ik plaatste een aanmerking in de brief, omdat de leer van de Enige God als hellend vlak gekenmerkt werd.)

Lees verder Toegezonden: Waarschuwing verloochening Jesjoea

Verborgen Joods Verleden

Sommige Messiaanse gelovigen geloven van Juda af te stammen en onderzoeken dit. Ook ik deed een poging.
Maar hoe zit het met de niet-Messiaanse Joden, waarom lijken zij zich soms  niet bewust van hun Joodse wortels? 

Nederland kent vele Joodse prominenten. Beste voorbeeld is wellicht Lodewijk Asscher, de ‘onderkoning’ (viceminister-president) van ons land, die in onze dagen moslimextremisme aan de kaak stelt.

Vele Joden zijn echter niet ‘vroom’ (godsdienstig), of zijn zich dus nauwelijks bewust van hun Joodse wortels. Toch valt ook bij velen van hén niet zelden de ‘Messiaanse gloed’ te ontdekken.
Vaak hebben hun ouders het Jood-zijn wat weggestopt, maar het raakt de tweede generatie dan om meer over het verleden te leren.
Dit was het geval bij opiniepeiler Maurice de Hond en sportverslaggever Jack van Gelder, de laatste in ‘Verborgen verleden’ (tijdelijk zichtbaar, anders wellicht op NLZiet (2)).

Tien dagopening voor de ‘Ontzagwekkende dagen’

Lydia Abbink (overleden 24 maart 2017) schreef een mooi boekje die de gelovige voorbereid op Jom Kipoer (Grote Verzoendag).
Zij schrijft: ‘In de komende tien dagen zul je elke dag even stilstaan bij een leefregel van God om te bepalen of er zaken zijn die jij kan en mag opruimen’.

Lees: Van Bazuinendag tot Grote Verzoendag – 10 Dagopeningen ter voorbereiding op een nieuw leven

De leugen van de ‘Messiaanse Rabbi’

Lion Erwteman (Beth Yeshua) heeft een tijd geleden zijn titel ‘rabbi’ terecht laten vallen. In de Messiaanse beweging wordt de titel helaas nog weleens gebruikt, zeker in Amerika.

Jesjoea zei dat alléén híj Rabbi genoemd mag worden… Tijd voor een artikel over de tegenstrijdigheid van de titel ‘Messiaanse rabbi’.
(De naam van de eerder in het einde van het artikel genoemde ‘rabbijn’ heb ik verwijderd, om de persoon niet te schaden – mijn excuses). Lees verder De leugen van de ‘Messiaanse Rabbi’

Overzicht ’trinitarische’ verzen en hun weerlegging

Er zouden vele teksten zijn die bewijzen dat Jesjoea God is. Een overzicht van meer dan vijftig van dit soort teksten zijn te vinden bij de website Biblical Unitarian. Deze verzen worden in een video en/of geschreven Bijbeluitleg anders belicht. 

Overzicht ’trinitarische’ verzen en hun antwoord (Engels)

Tip: Gebruik zo nodig Google Translator in je browser (kijk onder instellingen) of haal deze binnen als app.