Tagarchief: Nieuws

Herziening Naardense Bijbel

“Wie geen Hebreeuws leest, heeft met Oussoren een soort overtreffende trap van de Statenvertaling te pakken” (NRC).

De Naardense Bijbel is herzien en vanaf november 2014 ook in zakformaat beschikbaar.

Veranderingen zijn o.a. het gebruik van zinnen in de tegenwoordige tijd (‘God zegt tot Abram’) en de toepassing van de bijzondere regelindeling, ook in de Apostolische Geschriften (‘NT’).

Lees over de herziening of ga naar de boekenwinkel.

Bekijk e-Bijbels op de Startpagina Messiaanse Beweging.

Nederlandse Online Bible app

Het bekende Online Bible komt met een mooie app (Android/Apple). Het gratis basispakket bevat o.a. de Statenvertaling en Engelstalige Strongs (grondtaal).

ic_launcherHet pakket valt uit te breiden met Nederlandstalige Bijbelvertalingen en o.a. Nederlandstalige Strongs en Woordenboeken (voor onderzoek naar de grondtaal).

De HSV ontbreekt op dit moment nog, maar er worden telkens vele modules toegevoegd. (Let op: Android 4.3+ aanbevolen)

Bezoek hier de website!

Voorbeelden van extra modules:

  • David Sterns Complete Jewish Bible kost 18,-
  • De NBG-vertaling met Strong-coderingen 19,-
  • Woordenboeken Hebreeuws en Grieks (met Ndl. vertaling) ± 10,- per stuk.

Overgrote meerderheid Joden inderdaad Joodse genen

Israel Today, Zvi Sadan: Telkens weer wordt beweerd dat de huidige Joden geen afstammelingen zijn van Abraham, Isaäc en Jakob, maar dat ze van heidenen afstammen, die zich eeuwen geleden tot het Jodendom zouden hebben bekeerd. Zo wil men de verbondenheid van de Joden met het land Israël ontkennen. (…)

Prof. dr. Harry Ostrer (…) publiceerde de resultaten van zijn onderzoek naar het Joodse volk in zijn werk: A genetic History of the Jewish People (2012). Daarin toont Ostrer aan dat de afstamming van tachtig procent van de Joodse mannen en en vijftig procent van de Joodse vrouwen in het Midden-Oosten, te herleiden is naar vroeger. De rest is door proselitisme en gemengde huwelijken in de Joodse ‘genenpot’ terechtgekomen (IT-Magazine, mei 2014).

Omstreden Joodse gedenksteen toch geplaatst

DEN HAAG – Een omstreden Joodse gedenksteen is na een lange weg dan toch woensdagmiddag onthuld ter nagedachtenis aan de 179 weggevoerde leerlingen van het Joodsch Lyceum aan de Haagse Fischerstraat. Naast betrokkenen van de Paul Krugerschool waren rabbijn Katzman, wethouder De Jong, twaalf oud-leerlingen en uiteraard klokkenluidster Zoutendijk aanwezig.  Lees verder Omstreden Joodse gedenksteen toch geplaatst

K. Bloed – Pleidooi Ezra’s Driejarige Tora-lezing

Kees BloedKees Bloed (Sjemajah.nl) voert een pleidooi voor de invoering van de een leesrooster dat gebaseerd is op de originele driejarige Tora-lezing van Ezra.
De Tora is immers ‘waarop het aankomt’ (Rom. 2:18), ook in Messias!

Broeder Kees onderzocht onder andere de erfenis van D. Monshouwer, die stelde dat Marcus en Lucas zelfs zó geschreven zijn om naast Ezra’s indeling gelezen te worden.
Lees ‘De Messiaanse Tora‘!