Tag archieven: Nieuws

Anne Frank op Instagram

Korte beeldverhalen maken jongeren op deze app; maar hoe zou een meisje als Anne Frank in de oorlogsjaren gebruik hebben gemaakt van dit medium?

Een Israëlisch project maakte een beeldverhaal met dit onderwerp, op basis van een waargebeurd verhaal van Eva. Het werd algemeen goed ontvangen en is Engels gesproken.

Deel het met de jeugd en wellicht vindt het zijn weg naar de klaslokalen!

Jesjoea weer in Israëlische spotlights

“En het woord Gods wies en het getal der discipelen te Jeruzalem nam zeer toe en een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof.” (Hnd. 6:7)

In Israël is Jesjoea steeds wat meer ‘bespreekbaar’ aan het worden, na eeuwen van vervolging onder die naam. 
Getuigenissen van Messiaanse Joden worden sinds kort ook uitgebracht door een mainstream website. 

Nederlands boek 119 Ministries

9200000050008724Het online verkrijgbare boek “Onderzoek alles”! is samengesteld uit negentien transcripten van studies die via het videokanaal van 119 Ministries Nederland zijn verschenen.

Een aanrader voor iedereen in je omgeving die het boek “Wake Up” heeft gelezen, maar nog veel vragen heeft.
-Wij geloven dat de Feesten ook aan ons, die zich hebben aangesloten bij Israël, zijn gegegen om te vieren.
-Wij geloven dat de Torah voor alle volgelingen van de God van Abraham, Izaak en Jacob geldt.

Nieuwsgierig geworden? Ga met 119 Ministries op onderzoek, en vergeet niet om alles te toetsen aan Gods Woord!

Lees ook: De Brit Chadasja serie

Discours K. Bloed & Lody v/d Kamp

Lees het (betaal)artikel ‘Christenen moeten joodse feesten houden‘ van het RD (of lees hier). Het is een verslag van K. Bloed zijn lezing aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Bloed merkt bij het artikel op: ‘Beetje jammer dat de toonzetting heel anders is dan bij de lezing. Geen christen is verplicht tot het vieren van feesten of volgen van Tora. Verplichting is juist het ontkrachten ervan.’
Ik geloof wel dat christenen hiertoe verplicht zijn, al is het in de eerste plaats een voorrecht. Lees mijn mening hierover.

Lees ook ‘rabbijn’ L. van de Kamp zijn reactie op Bloed: Christenen en joodse feesten in het (betaal)artikel van het Nederlands Dagblad.
– Lees mijn reactie onder het artikel (‘mmoleskine’).

Kees Bloed reageerde vervolgens op Lody van de Kamp met dit artikel: ‘Bijbel reikt zelf de joodse feesten aan‘.
Update: ‘Messiaanse Beweging, teken van de tijd‘.

Gratis Bijbelsite Biblija.net ingeperkt

De bekende Bijbelsite Biblija.net gaat per 15 oktober 2014 gedeeltelijk commercieel onder de naam De Bijbel.nl.

Biblija.net verschafte inzage in vele Nederlandstalige vertalingen. Nu blijven slechts enkele vertalingen beschikbaar.
De Bijbel.nl schrijft: ‘Na de uitprobeerperiode kunt u zonder lidmaatschap nog steeds de Bijbel lezen, teksten zoeken en een drietal vertalingen raadplegen.’

Het plusaccount verkrijgt men bij een NBG-lidmaatschap
(v.a. 25,- euro per jaar).

Herziening Naardense Bijbel

“Wie geen Hebreeuws leest, heeft met Oussoren een soort overtreffende trap van de Statenvertaling te pakken” (NRC).

De Naardense Bijbel is herzien en vanaf november 2014 ook in zakformaat beschikbaar.

Veranderingen zijn o.a. het gebruik van zinnen in de tegenwoordige tijd (‘God zegt tot Abram’) en de toepassing van de bijzondere regelindeling, ook in de Apostolische Geschriften (‘NT’).

Lees over de herziening of ga naar de boekenwinkel.

Bekijk e-Bijbels op de Startpagina Messiaanse Beweging.

Nederlandse Online Bible app

Het bekende Online Bible komt met een mooie app (Android/Apple). Het gratis basispakket bevat o.a. de Statenvertaling en Engelstalige Strongs (grondtaal).

ic_launcherHet pakket valt uit te breiden met Nederlandstalige Bijbelvertalingen en o.a. Nederlandstalige Strongs en Woordenboeken (voor onderzoek naar de grondtaal).

De HSV ontbreekt op dit moment nog, maar er worden telkens vele modules toegevoegd. (Let op: Android 4.3+ aanbevolen)

Bezoek hier de website!

Voorbeelden van extra modules:

  • David Sterns Complete Jewish Bible kost 18,-
  • De NBG-vertaling met Strong-coderingen 19,-
  • Woordenboeken Hebreeuws en Grieks (met Ndl. vertaling) ± 10,- per stuk.