Tag archieven: Gemeentes

Bijbelse Sjanaton (Kalender)?

Verschillende gelovigen houden een andere kalender aan dan de Joods-traditionele. 

Paul Daniëls (MG Bet Echad): ‘De Sjanaton (kalender) verdeelt het jaar op grond daarvan in 13 vierweekse perioden van elk 28 dagen. Het jaar heeft een gefixeerd aantal van 364 dagen. De te vieren feestdagen en gedenkdagen vallen door deze indeling elk jaar op dezelfde dagen van de week.’

  • Bekijk deze kalender, gebaseerd op de equinox (Alleen Pesach/Matsot wordt later berekend dan volgens P. Daniëls de bedoeling is).
  • Beluister een preek van P. Daniëls over Jesjoea en de pre-Karaïtische kalender.
  • Lees een achtergrondartikel over een kalender die grotendeels op dezelfde basis bouwt.
  • Bekijk een verzenlijst over Jesjoea en zijn laatste Pesach voor zijn terugkomst.

Discours K. Bloed & Lody v/d Kamp

Lees het (betaal)artikel ‘Christenen moeten joodse feesten houden‘ van het RD (of lees hier). Het is een verslag van K. Bloed zijn lezing aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Bloed merkt bij het artikel op: ‘Beetje jammer dat de toonzetting heel anders is dan bij de lezing. Geen christen is verplicht tot het vieren van feesten of volgen van Tora. Verplichting is juist het ontkrachten ervan.’
Ik geloof wel dat christenen hiertoe verplicht zijn, al is het in de eerste plaats een voorrecht. Lees mijn mening hierover.

Lees ook ‘rabbijn’ L. van de Kamp zijn reactie op Bloed: Christenen en joodse feesten in het (betaal)artikel van het Nederlands Dagblad.
– Lees mijn reactie onder het artikel (‘mmoleskine’).

Kees Bloed reageerde vervolgens op Lody van de Kamp met dit artikel: ‘Bijbel reikt zelf de joodse feesten aan‘.
Update: ‘Messiaanse Beweging, teken van de tijd‘.

TOV Training – Gods Feesten geen verbondsplicht?

Evangelische gemeenten kunnen de komende jaren van Richard Vos leren over het voorrecht van het vieren van de  Bijbelse Feesten.
Deze liefdevolle broeder (site) geeft met de beste bedoelingen ‘beschouwelijk onderwijs’ over de Moadiem (Feesten), maar benadrukt niet dat de deze ook een plicht zijn. 

Door een feestelijke avond te vieren met een Bijbels Feest  – of met bijvoorbeeld christelijke cabaret – zouden mensen makkelijker tot geloof komen dan een gewone dienst, aldus Richard in bovenstaande video.
Hoewel de Feesten een uitstekende gelegenheid zijn om mensen tot bekering te helpen, zijn de Moadiem en de gehele Tora bedoeld om volgelingen van Jesjoea tot verdere levensheiliging te leiden, óók de niet-Joodse volgelingen in Messias.

Richard Vos is wellicht een instrument van God, die vele christenen een deel van de rijkdom van de Tora zal laten proeven. Dat zij ook tot de gehele waarheid komen (‘Uw Woord is de waarheid’), opdat iedere christen voor de Rechterstoel van Messias onberispelijk bevonden zal worden (lees ook 2‘).

Lees Richard Vos’ reactie hieronder en reageer eventueel ook.

FFOZ Kids Torah Club – Nederlandse vertaling

Een heuse kinderparasja-reeks van het bekende leerinstituut First Fruits of Zion is nu ook beschikbaar in het Nederlands.
Zo kan van kindsbeen af de Heilige Schrift ‘ingeprent’ worden.

Update: FFOZ zou toch de rechten niet hebben vrijgegeven, daarom is deze reeks niet meer te downloaden via deze site. Excuses.

Laten de Messiaanse gemeenten in Nederland er hun voordeel mee doen! De reeks mag vrij verspreid worden, zolang deze niet commercieel wordt gebruikt. Zeg het voort!

  • Bekijk een kinderparsje;
  • Of download de gehele parasjareeks
    (GoogleDocs, kies in de bovenbalk ”Downloaden’ en unzip het bestand).

Mevrouw Geke van Halteren (facebook) verzorgde deze grote vertaalklus.