Rapport Messiasbelijdende Joden

# Rapport Messiasbelijdende Joden

Wat zeggen Messiasbelijdende Joden over de Enige God?

Messiasbelijdende Joden

Van pg. 34/35:

Wat ook al eerder naar voren kwam, hebben Messiasbelijdende Joden veel minder met de dogma’s van de kerk. Eén duidelijk dogma of leerstelling van de kerk is in de interviews ter sprake geweest, dat is de leer van de Drie-eenheid. De goddelijkheid van Jesjoea en ook de betekenis van de Heilige Geest wordt soms als moeilijk ervaren.

Toch zijn er nog zestien mensen die zich wel kunnen vinden in de Drie-eenheid van God, wel op een geheel eigen wijze.

(…)

Een behoorlijk aantal van de ondervraagden ziet Jesjoea niet als God, hij is de Zoon van God en in die hoedanigheid niet aan God gelijk. Wel meer als een gewoon mens, maar geen God: “Ik geloof niet dat Jezus God is, maar de Zoon van God. Ik geloof wel dat Jezus goddelijke eigenschappen had. Hij kon bijvoorbeeld doden levend maken. Dat heeft buiten hem nooit iemand gedaan.”

“Toen ik dertien was, werd die gedachte volop geleerd en dan was ik voortdurend in ijn hoofd aan het puzzelen hoe dat moest. Jezus is volgens mij niet God zoals het dogma dit aangeeft. Hij was ook geen gewoon mens, maar hij was gewoon datgene wat de Bijbel verteld wat Hij was. Ik heb hem leren zien dat Hij de tweede Adam is. De Heilige Geest is vooral iets wat je merkt. Het gaat uit van God, net zoals de Messias uitgaat van God. Er is wel een verband tussen de drie.”

“Ik zie God als de God van alles en Jesjoea als zijn Zoon. De Heilige Geest is een Geest die ik gewaar wordt in mensen. Die Drie-eenheid zie ik niet. De Geest ervaar je als mensen bij elkaar zijn.”

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah