Rabbijnen over Mt. 5:17 – Wet vervullen

# Wet vervullen – In de Rabbijnse literatuur wordt wel gesproken over Mt. 5:17, waarin Jeshua zegt dat hij de Torah vervult, maar er niks aan veranderd. In Schab 116a staat er:

Wet vervullen

Imma Schalom was de vrouw van R. Eliëzer, de vrouw van R. Gamaliël II. In zijn buurt woonde een Christelijke filosoof, die erom bekend stond niet omgekocht te kunnen worden. De rabbi en zijn vrouw wilde de Christelijke filosoof belachelijk maken.

Immer Shalom bracht hem een gouden kandelaar. Ze kwamen bij hem aan en zeiden: Ik wil van de erfenis van mijn vaderlijk huis mijn deel krijgen. Hij antwoordde hen: ‘Verdeel het’. Maar Rabbi Gamaliël antwoordde: Voor ons staat geschreven: Alleen als iemand sterft zonder zoon, zal de erfenis op de dochter overgaan (Num. 27:8).

‘Dat kan niet’ zei de filosoof, ‘Sinds de dag dat jullie verbannen zijn, is de Torah afgeschaft en is het Evangelie gegeven, waarin staat geschreven’: ‘Samen zullen zij de erfenis delen’ (naar Lucas 12:14, verkeerde uitleg).

De volgende dag bracht R. Gamaliël zijn Libische ezel en zei de filosoof: Ik heb het evangelie weer nagekeken en daarin staat van het Evangelie: ‘Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.’ En in de Torah staat geschreven dat de dochter niet met de zoon zal erven., enn zo moet het dus ook blijven, omdat de Torah door het Evangelie niet te niet wordt gedaan.
Toen sprak Imma Shalom tot hem: Moge jouw licht schijnen als de kroonluchter! Rabban Gamaliël echter zeide: De ezel is gekomen en had de kroonluchter vertrapt – Het woord van de ezel, dat de kroonluchter vertrapte, heeft alleen spreekwoordelijke waarde.

Vertaald uit Strack en Billerbeck’s Commentaar. 

De heer Evers zei ook: ‘“Christenen hebben de cheque die de profeten ons in hun geschriften aanreiken, ongeveer 2000 jaar geleden ingewisseld. Alles is volgens hen in Jezus vervuld. Wij geloven dat niet. Daarom houden wij de cheque zorgvuldig in bewaring” (NIK, FAQ).

Chr. Levi Zoutendijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah