Overgrote meerderheid Joden inderdaad Joodse genen

Israel Today, Zvi Sadan: Telkens weer wordt beweerd dat de huidige Joden geen afstammelingen zijn van Abraham, Isaäc en Jakob, maar dat ze van heidenen afstammen, die zich eeuwen geleden tot het Jodendom zouden hebben bekeerd. Zo wil men de verbondenheid van de Joden met het land Israël ontkennen. (…)

Prof. dr. Harry Ostrer (…) publiceerde de resultaten van zijn onderzoek naar het Joodse volk in zijn werk: A genetic History of the Jewish People (2012). Daarin toont Ostrer aan dat de afstamming van tachtig procent van de Joodse mannen en en vijftig procent van de Joodse vrouwen in het Midden-Oosten, te herleiden is naar vroeger. De rest is door proselitisme en gemengde huwelijken in de Joodse ‘genenpot’ terechtgekomen (IT-Magazine, mei 2014).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.