Niet gekomen om te ontbinden , maar om te vervullen

Citaten over Mt. 5:17:

W. Verdouw: ‘Vervullen betekent: Jesjoea’s handelen bewerkte dat Gods wil (als bekend gemaakt in Gods Verbond) naar behoren gehoorzaamd werd, en Gods beloften (door de Profeten gegeven) vervuld werden.’ D. Bivin: ‘Vernietigen’ [ontbinden] en ‘vervullen’ zijn technische termen die door de rabbijnen werden gebruikt. Als een rabbijn vond dat één van zijn collega’s een bijbelgedeelte verkeerd geïnterpreteerd had, zei hij: “U vernietigt de wet!” Wat de ene rabbijn zag als ‘de wet vernietigen’, beschouwde de ander als ‘de wet vervullen’ (het correct interpreteren van een bijbelgedeelte)’.