Ndl. Vertaling Hebreeuws Mattheüs

Hebr Mt scrshtEen baanbreker waagt zich tot het vertalen van het Hebreeuws Mattheüs-evangelie. Op de site Hebreeuws-Mattheüs.nl zal om de zoveel tijd een nieuw hoofdstuk worden geplaatst, met commentaar.
Wij mochten de broeder ontmoeten en kijken uit naar het werk dat uit zijn handen komt. Een aanrader! Lees ook het artikel Hebreeuws Mattheüs bevestigt Messiaans geloof.

13 gedachten over “Ndl. Vertaling Hebreeuws Mattheüs”

 1. Ben benieuwd, wat onze Hoogedele vertaler
  uit het Hebreeuws naar het Nederlands met
  de clausule er met de wijsheid aan hem geschonken van maakt. Mt. 19vers9.
  Mattheus 5vers32 is duidelijk, Zonder
  zaak Overspel. Worden deze woorden weer
  herhaald of anders gezegd In 19vers9.
  In het leerhuis thuis, heeft u huiswerk.
  Onderzoek dagelijks de Geschriften, die U
  verlichten. MOGE Adonay u zegenen.

 2. Laten wij om vergeving vragen aan Adonay,
  de Hogepriester is onze Middelaar.
  De brief aan de Hebreeën klaar lees maar.
  Ook de brief Openbaringen aan Johannes, waarschuwt in het laatste Hoofdstuk voor
  af en toedoen aan de woorden. Doen wij dit,
  dan heeft dat ernstige gevolgen, vandaar
  dat de schrijver dezes de clausules voor
  echt vertrouwd of geloofd. Dat ze niet
  worden genoemd bij Lukas en Markus,
  kan verschillende redenen hebben toch,
  in de wachtkamer van de grote Geneesheer
  worden die nu of later ook opgelost.

 3. Het commentaar bij Mt. 5vers17, dat Yeshua de Tora de hele betekenis geeft, en dat dit nu ook gebeurt die inzicht hebben en daarin groeien, en mogen uitdelen, hoewel nog velen onder ons dwalen en gecorrigeerd dienen te worden. Wij staan niet meer onder de veroordeling van de Tora, maar onder de genade van de ene Messias, die geleden, gestorven is door sommige onwetende mensen, maar troost vol voor alle mensen, die al naar Sjeool zijn gegaan en degenen die nu leven en in de toekomst nog tot leven komen. De Messias sprak de woorden en spreekt de woorden van J H W H ook nu in deze tijd doormiddel van het tekstmateri aal, wat ons overgebleven is en wat nog gevonden zal worden en vrijgegeven. De Geest der Heiligheid, Roeach ha Qodesh waait als de wind door en in ons om het verfrissende water des levens ons tot verandering te brengen, onze zonden gezamenlijk en persoonlijk aan Adonay te erkennen. Amen.

 4. In de vertaling Hebreeuws naar Nederlands
  In Mt. 5vers32 staat zonder zaak overspel, dan neem ik deze clausule als bestaand,
  zo ook Grieks naar Gotisch. Parektos Logou
  Pormeias naar Inuh Fairina Kalkinassaus.
  Doorvertaald naar Duits Ohne Anklagegrund
  Hurerei,en naar het Nederlands. Zonder
  Schuldbewijs Hoererij.

 5. Het probleem is gemaakt, doordat Mattheus
  5,32 en 19,9 als uitzonderingsclausules zijn
  vertaald. Dit soort vertalingen dekken niet de hele context. Zoek een scherpzinnige taalanalyticus, die het bewijs duidelijk kan
  aantonen, en Koekoeks concept wordt
  ook op pluspunten en minpunten beoordeeld. Ook die van mij.

 6. Koekoek heeft het gedeeltelijk begrepen.
  Met zowel de Hebreeuwse Mattheus, alsook de Griekse en Aramese Mattheus hebben wij
  een zeer waardevol Geschrift. Met het her
  trouwen ben ik het niet eens, dat Yeshua het
  voor de onderdrukte vrouwen opnam, zelfs
  wanneer de vrouw op grond van 2 getuigen of zwanger was geworden, voorbeeld Jozef en
  Maria,wegens hoererij of geen hoererij,dan werd zij niet veroordeeld, maar in bescherming genomen door haar man. Binnen
  het raamwerk blijvend van Mattheus, ook gezien, welke oorzaak dan ook19vers3.
  Voor iedere oorzaak, dus inclusief hoererij
  en.. of overspel, niet hertrouwen, want dit
  Is ook weer overspel, dus echtbreuk. Hoeveel
  geduld heeft Adonay niet met Israël dat ze tot
  verzoening komen via de enige Messias. Ook
  Paulus zit op het pastorale niveau van yeshua,
  1kor.7vers10 en 11.Er bestaat geen uitzondering. Dat de meesten anders leren,
  de pro hertrouw uitleggen, misleid zijn door
  niet zorgvuldig geduldig goed te lezen.
  Koekoek heeft een eigen concept geschapen,
  hij overziet, dat de echtscheiding is afgekeurd
  door Jeshua. De Tora laat het toe, met de
  Messias is er een betere uitleg tot ons gekomen. De Tora vernieuwd nu al. Wordt
  op het hart geschreven. Wat verouderd is en geen nut zal ophouden. Ook onze kronkels
  , twijfels en woordenkramerij zullen verdwijnen. Wij hebben deels kennis.
  Met of zonder proefschriften gaan wij
  naar het Mausoleum der trieste Herinnering
  om te ontwaken op de nieuwe dag met
  een verheerlijkte glimlach, tegelijkertijd. tezamen met de overgebleven, de Heer
  tegemoet in de lucht, zonder vliegtuig, maar
  met een verheerlijkt lichaam. 1Thess.4.HalleluJaHuWaH. Uw Heiligheid
  Zijt Geprezen. Maranatha Amen.

 7. Kom tot de conclusie dat paradoxaal of de inlaswoordjes nu wel echt hebben bestaan
  of niet,bij de verkeerde exegese zingt men
  niet het lied van Yeshua en de gemeente
  als bruid, gehuwden en ongehuwden en
  de gescheidenen en de weduwen en de weduwnaars en de kinderen, ook nog de levens in wording bij de zwangere vrouwen.

 8. Lukas16vers18, Markus10vers11en12,
  1Kor.7vers10 en11. zijn 3 getuigen tegen
  de inlaswoordjes in Mattheus 5 vers 32.
  , indien ze verkeerd worden begrepen.
  INDIEN ze wel tot de tekst van Yeshua
  Woorden behoren, dan gaat het niet over
  een uitzondering, maar een inbegrepen
  zijn.
  Ondanks of niet tegenstande het bewijs van getuigen, wil YESHUA niet dat de man gaat
  hertrouwen. Dat de vrouw zich bekeerd en de
  verzoening met de man open staat.

 9. De vertaling van WillemVisser,EvangelieBijbel is duidelijker.
  Vergelijken dus om te ontwarren. De ver
  schillen en overeenkomsten in de bronnen
  onderzoek, leiden tot uitkomsten van
  diverse inleggingen en uitleggingen.

 10. YESHUA worden woorden in de mond
  gelegd, die hij zelf nooit gezegd heeft.
  Afdoen, toedoen en verdraaien, waar
  wij ons allen wetend of onwetend aan
  schuldig maken, en de fouten van de over
  schrijvers niet te vergeten. Ieder van ons
  heeft ook een eigen verantwoordelijkheid.
  Het onze Vader bidden gemeenschappelijk.

 11. Bij de vertaling van Mt.5vers32.,
  zie ik een spraakverwarring, even
  uitbesteden aan een specialist
  neerlandicus en hebreacus dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.