Een gedachte over “NBG-Bijbel in lichte pdf-versie”

 1. Het is erg interessant om te bestuderen waar de verschillende grondteksten vandaan komen. Bijvoorbeeld: hoe is het mogelijk dat de NBG, zo ongeveer 60.000 woorden minder heeft dan de Statenvertaling (SV). Dat het veelal die woorden (soms complete verzen) zijn, die verdwenen zijn in de NBG, die juist het Joodse karakter aantonen van de Bijbel. Een voorbeeld hiervan :
  NBG Mat 27:35 Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen door het lot te werpen,

  SV Mat 27:35 Toen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, het lot werpende; opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door den profeet: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en hebben het lot over Mijn kleding geworpen.

  We zien in dit vers dat meer dan de helft van het vers verdwenen is (NBG 14 woorden SV 38) en wel net dat gedeelte dat de verbinding maakt met de Tenach. Zo is de NBG bijbel op vele plaatsen ontdaan van het Joodse karakter van de Schrift.
  Ook zien we dat Yeshua als leugenaar aangemerkt kan worden in de NBG, Joh. 7:8 Gaat gij op naar het feest; Ik ga niet op naar dit feest, omdat mijn tijd nog niet vervuld is.
  In de SV staat:Joh. 7: 8 Gaat gijlieden op tot dit feest; Ik ga nog niet op tot dit feest; want Mijn tijd is nog niet vervuld.

  Hier staat het woordje “nog” bij wat maakt dat Yeshua niet gelogen heeft, want Hij is wel naar het feest gegaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *