Lijst Onderwijzingen uit de Torah

Enkele voorbeelden uit lijst van Torahgeboden: 

  • 6. Weet dat God Eén is, een complete Eenheid (Deut. 6:4)
  • 7. Houd van God. (Deut. 6:5) 
  • 8. Vrees en eerbiedig God. (Deut. 6:13; 10:20).

De lijst is soms een interpretatie van het gebod en zij loopt niet altijd gelijk met de NBG-versnummering.

Daar komt bij: De Tora geldt nog wel, maar we leven niet in een Torahgetrouw tijdperk, waarin alle geboden gehouden kunnen worden. Dit kan wel als Messias terug komt. Bekijk de 613 onderwijzingen op Wikipedia.

Bekijk ook eens: http://etzmitzvot.com/