L. Erwteman (Beth Yeshua) – Géén Drie-eenheid

Eerder plaatste ik Beth Yeshua in een lijst bij ‘Gemeentes die veelal de Drie-eenheid aanhouden’. Ik vroeg dhr. Erwteman namelijk: ‘Daarbij wil ik aanmerken of u als gemeente de Drie-Eenheid verwerpt..’, waarop hij reageerde: ‘Mijn reactie: ja en nee.
‘Nee’ heeft te maken met de manier waarop de Griekse theologen indertijd hun joodse collega’s niet toelieten in de vergaderingen over dit onderwerp (Nicea bijvoorbeeld). En nee ook in de verwoordingen. Ja in het feit dat de Eeuwige zich op meerdere manieren manifesteert, alhoewel dat meer is dan drie.

Later schreef dhr. Erwteman nog dat hij en de gemeente het dogma (toch) stellig verwerpt: ‘Ik, en wij, belijden beslist niet het dogma van de drie-eenheid’.

Levi’s mening: Er is maar één God, de Vader, de Onveranderlijke Israëls. Te stellen dat God toch als Jesjoea op aarde rondwandelde is een directe overtreding van de Tien Woorden.

4 gedachten over “L. Erwteman (Beth Yeshua) – Géén Drie-eenheid”

  1. Meervoudig? Geen eenheid? Tegen 10 geboden? Zou een mens de 10 geboden overtreden en afgoden vereren wanneer gehoor gegeven wordt aan hen op wie Yahuahs zalving rustte (daarmee Zijn heerlijkheid) , van waaruit (zalving) zij hun taak uitoefenden, zoals de profeten, koning David, niet te vergeten Mozes? Eer je een andere god als je gelooft in de Vredevorst die de Naam “Eeuwige Vader” draagt (en dus Gezalfd is) zoals geschreven in Jesaja 9? Als Thora leert dat een mens zou sterven als je in “directe zin” in Gods aanwezigheid zou zijn , Wie zou Abraham dan gezien hebben als “het Woord in een Gezicht” (Gen. 15 vanaf vers 1) tot hem komt, en Abraham zegt “Mijn God…..”?
    Hogepriester Melchizedek (die plotseling verscheen) was ook niet vanuit ” eenheid” zeggende vanuit het huis van Levi. Is dit niet het bewijs dat de hemelse Orde de eenheid bepaald terwijl dat wat Melchizedek deed niet tegen de 10 geboden was?
    Zou eenheid verborgen blijven als wij de verbinding niet (willen) zien?

  2. Dank u. Eindelijk begrijp ik wat het verschil is tussen geloof in de drie eenheid en Yeshua de ,als ik het zo mag uitdrukken, levende Torah.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.