Josef’s Stukken

Josef, een wat oudere – springlevende – Joodse man, schrijft voor YhT (Yeshua haTorah) vanaf deze week af en toe een stuk (van recent naar minder recent).

Plotsklaps zul je wakende zijn

Wat ik ga schrijven is misschien een herhaling, maar ik moet het van me afschrijven! Ruimte- station ISS – duizenden satelieten cirkelen rond de aarde.
Hij zegt: Ik heb ook de verderver geschapen – de smit die de kolen op het vuur aan blaast.
Zonder het slechte kan het kwade niet bestaan en zonder het goede het kwade niet. Het einde van Babel* is nabij! Een of andere gek in Iran of N-Korea laat een zeer keine neutronenbom in de stratosfeer tot ontploffing brengen en alles wordt onbestuurbaar: satelieten zullen tegen elkaar aan knallen en zullen brandende op de aarde vallen en de mensen hun hart zal smelten van angst van de teekenen die aan de hemel zullen geschieden.
Schepen hebben het navigatiesysteem van de luchtvaart overgenomen en men praat heel belachelijk over het gebruik van Sextant. Zet `m in het museum, maar iemand op een zeiljacht is beter af dan het grootste containerschip of mammoettanker. Schepen worden onbestuurbaar, vliegtuigen worden onbestuurbaar, hele computersystemen vallen uit  en veroorzaken rampen die zijn weerga niet kent. En Nedrland slaapt!! Mijn mooie huis m`n mooie ‘oto’ en ze denken dat het altijd maar zo door zal gaan. Plotsklaps jochie, zei een goede vriend, (z.l.) plotsklaps zul je wakende zijn? Deze woorden waren als spijkers in mijn ziel geslagen.

Gebed voor Nederland 

Bidden voor de eenheid van de kerken.
Dat de traditionele kerken ontwaken mogen uit hun sleurgodsdienst en hun stoffige dogma`s. Dat er een ontwaken mag komen in rechterflank van de gereformeerde gezindten.

Voor de vrede van Jerusalem en bewaring voor Israël voor de spinkhanen*;
Voor de Knessed;
De ondergrondse kerk*, degenen die vervolgd worden door het pausdom of de Islam;
De vluchtelingen;
De gevangenen alsof jezelf gevangen was;
De zieken;
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde;
En tenslotte om inzicht om voor het goede te kiezen (in Uw licht zien wij het licht)Tegenhanger: Als wij niet in het licht wandelen, wandelen we in duister of in schemer.
Dus: Kijk uit waar je loopt!!!

*Openbaring 9:3  *klal zowel Joden als Christenen

De Beer en het Beest

Vanmorgen werd ik wakker en kwam met Ezech 38.

De beer slaapt, wanneer zal de beer ontwaken? Gog en Magog zijn de volkeren van het gesloten dak*. Jarenlang atheïstische indoctrine is de voedingsbodum voor antisemitisme. Geloof je niet, dan geloof je toch, maar dan in het tegendeel. Wat links is, is niet rechts (dit is niet politiek bedoeld, maar toch misschien ook weer wel).
Al enkele maande achtereen leent het Duitse blad “Der Spiegel“ hier aandacht aan.

Bijna alle wapenen die de“opstandelingen“ ontvangen zijn van Chinese of Russiche makelij. Het grootste bestanddeel van deze wapenen is .. je raad het al? HOUT! Kalsnikov MC 13 en ook de wapens uit Noord Korea. Alle nucleaire centrales in Iran zijn van Russische en Noord Koreaanse makelij! In Iran en ook in Syrië wemelt het van de Russische militaire adviseurs. Het mariaal voor het maken van ontstekingsmechanismen is van Russische en Noord Koreaanse makelij.

Het duizend is een Hebreeuwse getalswaarde en moet niet als 1000-jarig vredesrijk worden opgevat, maar is zuiver symbolisch! Want er staat geschreven, dat na de duizend jaar de legers van Gog en Magog zullen ontbonden worden en zullen aanstormen op het volk dat zich van de oorlog(en) hersteld heeft. Lees holocaust!
Lees en bestudeer Openbaring 20:1-10.

Het beest, wat is de geestelijke betekenis van een beest? Zijn kop hangt tussen zijn voorpoten en is naar de aarde geneigd. Een vogel(tje) neigt met zijn koppie naar de aarde. Wat is de eigenschap van een dier? Wat is het verschil tussen het woord dier en beest? Je zou de grond text eens moeten bestuderen en vergelijk, de betekenis in het Grieks en in het Hebreeuws. Ik ben die talen wel aan het bestuderen, maar zover rijkt mijn kennis nog niet. Als je iemand weet die die kennis wel heeft zou ik graag met hem of haar in contact komen.

De valse profeet is maar een en dat is de Islam

Heb je het verheugende nieuw al gehoord? Nee?

De Islam is lam, dat dat maar spoedig in vervulling mag gaan!

*vanaf de Caucasus en oostwaards. Dus ?

De Verlossing

Ik vraag gebed voor het volgende:

Te lang in m`n bed blijven liggen – (luiheid?) misschien.

Tijd is zo kostbaar. Als je ouder wordt gaat alles langzamer, ook het relativiteitsbesef. Daardoor lijkt het of de tijd sneller gaat. Maar wat mij vanavond wel op viel is of het net lijkt of de tijd wordt ingekort. Zouden we dan toch aan de vooravond staan van de grote verdrukking?

Hoe komt het dat de Mashiach, de grote Koning nog niet gekomen is? (Ja, ze zullen Hem kennen aan de wonden in Zijn handen.)
Inderdaad er moeten nog vele dingen plaats vinden (sjofargerichten – Boek Openbaringen) MAAARRR…Waarom is de wereld nog steeds een plaats waar het kwaad en het lijden overheersen? Waarom moeten wij aanvaarden dat de verlossing niet vanavond komt, niet morgen niet daarna? Val als je blief niet in dwaze sektarische hysterische wederkomst voorspellingen met alle gevolgen van dien.

Jullie moeten alles in het werk stellen om de Rechtvaardige Verlosser dichterbij te brengen. Nu op dit moment. Dus aan de slag! Holle frasen en vrome woorden voldoen niet! Geloof zonder de werken is dood (opgezette vogels)*
Hij zal zeggen: Mijn ogen zijn jullie ogen, Mijn mond is jullie mond, Mijn oren zijn jullie oren, Mijn voeten zijn jullie voeten. Het is jullie taak de verlossing dichterbij te brengen, Wat Ik heb het volbracht!!

Het ligt in jullie handen het koninkrijk zichtbaar te maken. Begrijp je nu wat het betekent: Het koninkrijk G`ds is tot u gekomen. Hoe zou je immers anderen tot jaloersheid kunnen verwekken?
Het koninkrijk komt niet met uiterlijk geweld. Het koninkrijk is binnen ulieden.
Daarom staat er BEREIDT DE WEG DES HEEREN TOTDAT HIIJ KOMT!!!!!!!

*opgezette vogels kunnen niet vliegen
n.b. Jesaja 40:1-11  Ef 2:21-22

Eindtijdperikelen

We staan aan het begin van de grote verdrukking. In het prille begin van 5773 zullen de profetieën die in het boek openbaring staan  opgetekend op zeer korte tijd elkaar in ijlings tempo opvolgen.. Dus m.a.w. hetr ene wee is nog niet gekomen en en het andere kondigt zich weer aan. Indien deze tijd niet verkort zou worden geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorene wil zullen deze dagen ingekort worden!!!
De kerken slapen .In vele kerken is  god* met vakantie. In September komt hij weer terug!!!!Zijn er bijbelstudie`s? Nee zijn er bidstonden, Nee, daar beginnen we weer mee in September. Grrrr  Grrrr snurk snurk…../help onze lampen gaan uit. Geef ons van uw olie!!!
mijn mooie huis en mijn mooie oto en mijn kinderen studeren (alleen om je eigen arrogante en verwaande imago te verhogen? Nou zeg die kinderen van jou studeren..Gaw ,gawe,gaw. Nou liever ewen goede ondernemer of een goeie vakman dan een eeuwge student. Nou ja eeuwige studenten zijn we tot onze laatste snik.  Mij rest de vraag wat studeer je? Heb je gestudeerd om wat door te geven (je kennis te delen?
Het is net als Simon  Carmiggeld z.l. het noemde kronkels. Aan het einde van de avond, ik zie hem nog zitten in de studio aan het einde van de avond (je had toen nog maar twee zenders Ned 1 en Nederland 2)misschien kan je het nog terug vinden op documentatie kanaal.

God in vakantietijd

God en Nederland in de traditionele kerken en de rest van Nederland: god is met vacantie in September is ie weer terug!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Onze olie raakt op!!!!!Geef ons van uw olie! Nee zeiden de wijzen dat er voor ons misschien ook niet genoeg is.>Ga tot de kopers(die jullie altijd veracht hebben )en koopt!!En plots kwam de bruidegom. Door materialisme en welvaart ingesukkelde sleurgodsdienst.
In het laatse der dagen zal G`d Zijn Geest uitstorten zoals in Joel beschreven staat. Mannen zal Hij uitzenden, mannen en vrouwen met de Geest vervuld. Treinmachinisten, vleeshandelaren mensen uit woonwagenkampen, Morrocanen, Antillianen, etc; om wat zichzelf verhoogt te vernederen door zich tot de kleinen te wenden.D e groten in dit land zullen bidden in hun panische angst tot hun in de hemel reikende kantoorkolossen, dat die op hen storten dan de toorn van G`d te ervaren en de toorn van het Lam. want zijn tijd is gekomen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Het is voorbij met de vacantie en touristenindustie! Donkere wolken pakken zich samen.

DE TIJD IS NABIJ!! DUS WAAKT!!!

De velden zijn wit om te oosgsten, maar waar zijn de arbeiders? Bidt de Heer des oogstes dat Hij arbeiders in Zijn wijngaard uitstote!!

2 gedachten over “Josef’s Stukken”

 1. Ik ga niet bidden voor de éénheid van de kerk. Jezus zei ook niet dat de kerk één moest zijn. De kerk, zoals die nu is, bestond niet eens. Jezus zei dat we één moesten zijn zoals Hij en de Vader één zijn en niet zoals de kerken eventueel één zouden kunnen zijn met hun verdraaide leerstellingen. De kerk is een karikatuur van wat Jezus bedoelde.
  God’s zegen en lieve groet,

  Tiny

  1. Geachte Tiny,

   Detlef, de schrijver van het stuk, reageert:

   Ja,Tienie die woorden zijn uit mijn hart gegrepen zegt een oud spreekwoord,begrijpen doe ik het niet,net zomin als iets onder de knie hebben?Ik heb het liever op mijn knie!(grapje)Nee,meid je hebt raak geschoten,zo denk ik er ook over.Maar dit zegt de Heer:Ik heb nog veel volk;dus ook in de kerken die zuchten onder de oordelen G`ds!Dus laten we niet te gauw oordelen.Opdat je misschien ook het graan uit trekt.Laat nou te zamen opwassen en als de tijd van oogsten daar is..etc

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah