Johannes 1 Het woord is vlees geworden

Auteur: Sir A. Buzzard

Johannes 1 Het woord is vlees geworden

1. Het “Woord” is de wijsheid, het plan of het doel van God (zie Joh. 1:1) en het Woord “is vlees geworden” in Jezus Christus. Over Jezus Christus schrijft Johannes: “het Woord is vleesgeworden”. Jezus kan dus afgekort “het Woord” worden genoemd, voor het spreekgemak. De Bijbel is ook het Woord, maar dat is het geschreven Woord. Iedereen is het erover eens dat het geschreven “Woord” een aanvang kende. Dit geldt evenzo voor het “Woord” in het vlees. In feite zegt de Griekse tekst van Mat. 1:18a dat in de SV heel duidelijk: “De geboorte van Jezus Christus was nu aldus”.

Sommige Schriftgeleerden uit het vroege christendom waren zo ongemakkelijk met het idee dat Jezus een “begin” zou hebben, dat zij probeerden de Griekse tekst te veranderen, die dan “geboorte” en niet “het begin” zou lezen. De moderne Griekse teksten hebben allemaal “begin” (genesis) in Mat. 1:18. “Geboorte” wordt als een aanvaardbare vertaling van “genesis ” beschouwd, aangezien het begin van sommige dingen de geboorte is, en daarom hebben de meeste vertalingen “geboorte” in Mat. 1:18. Toch is het juiste begrip van Mat. 1:18 het “begin” (genesis) van Jezus Christus. (De Naardense Bijbel heeft: “Van Jezus Christus is de genesis,– geboorte, zó geweest”, vert.).

In het begin had God een plan, een doel, dat “vleesgeworden is” toen Jezus ontvangen werd. Om Johannes 1:14 de Drie-eenheid te doen ondersteunen, moest er eerst bewijs zijn dat Jezus bestond voordat hij geboren werd en “het Woord” genoemd werd. Wij geloven niet dat een dergelijk bewijs bestaat. 

Er bestaat echter een massa bewijs dat Jezus door God vooraf gekend was, en dat het “het Woord” verwijst naar Gods plan of doel. We betogen dat de betekenis van het vers duidelijk is. God had een plan (het Woord) en dat plan is vleesgeworden toen Jezus ontvangen werd. Zo werd Jezus “het vleesgeworden Woord.

2. Het is redelijk zich af te vragen waarom Johannes zei: “het Woord is vleesgeworden”, een verklaring die zo vanzelfsprekend lijkt voor ons. Natuurlijk was Jezus Christus ‘vlees’; hij werd geboren, groeide op, at en sliep, en de Schrift noemt hem mens. Maar wat voor ons nu duidelijk is, was in het geheel niet duidelijk in de eerste eeuwen na Messias. In onze aantekeningen over Johannes 1:1, leggen we uit dat de Bijbel begrepen moet worden in de context van de cultuur waarin het werd geschreven.

Op het moment Johannes’ zijn geschriften, kreeg het “docetisme” meer aanhangers binnen het geloof (“docestisme” komt van het Griekse woord voor “lijken” of “schijnen”). Docetische christenen geloofden dat Jezus eigenlijk een geestelijk wezen of god was, die alleen mens “leek” te zijn. Sommige Docetisten geloofden niet dat Jezus werkelijk gegeten of gedronken had, maar dat hij slecht deed alsof. Bovendien dachten sommige Joden dat Jezus een engel was.

Joh. 1:14 is niet geschreven om aan te tonen dat Jezus op enige wijze pre-existent was en daarna vlees werd, maar om te laten zien dat Gods plan voor verlossing “vlees werd”. Dat wil zeggen: Jezus was niet een geest, god of hemels wezen, maar een mens van vlees en bloed. Iets zeer vergelijkbaars wordt gezegd in 1 Joh. 4:2, waar staat dat je niet uit God bent, als je niet belijdt dat Jezus in het vlees gekomen is.

Hyndman, p. 113 Racovian Catechism, pp. 117-119
http://www.biblicalunitarian.com/articles/logos/john-1-14a

3 gedachten over “Johannes 1 Het woord is vlees geworden”

 1. Ik ben het van harte eens met bovenstaand artikel. Het zal uit liefde en eerbied voor Jezus zijn geweest dat men Hem steeds groter maakte. De eerste christenen zagen hem als men, maar niet zomaar een mens. Gods uitverkoren Messias.
  Daarom spraken ze over hem als de dienaar van God. Zie Hand. 3 en 4. En ook Hand. 2. Petrus op de Pinksterdag: God heeft hem aangesteld tot Messias en Heer.
  Vergelijk ook Paulus in 1 Tim. 2: 5: Want er is maar één God en ook één Middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus.
  Tragisch dat d christelijke kerk daar van afgeweken is.
  Dr. Evert Hoogerwerf

  1. God schiep met Jesjoea als verlosser in Zijn achterhoofd, maar eigenlijk is het doel gewoon het behouden van dat paradijs dat geschapen werd.
   Met een kunstgreep herstelt God de schepping, maar de eerste Adam ging gewoon fout.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah