Hebreeuwse woordenlijst JNT

Het JNT (Jewish New Testament) van Stern biedt een mooie Hebreeuwse woordenlijst. Controleer de juiste uitspraak voor woorden als Ruach HaKodesh – ‘Heilige Geest’.  

Abba
Adam (mens)
Adonai Eloheynu (JHWH/Adonai onze God)
Avinu (onze vader)
Avraham
B’rakhah (zegen)
B’rit Chadasha (Vernieuwde verbond)
Challah (brood of cake)
Chametz (gerezen brood)
Channukah
Chutzpah (lef)
Cohen HaGadol (Hogepriester)
Dani’el
David
Drash, drashot (lering)
Efrayim
Eliyahu
Eretz Israel (‘t land Israël)

HaElyon – de Allerhoogste
HaG’dulah – de Majesteit
HaG’vurah – de Macht
HaKadosh – de Heilige
Immanu‘el – Immanuël

Kapparah – verzoening
Kefa – Petrus
Korban – offer
L’vi – Leviet
Mattityahu – Mattheüs
Menorah – Menorah
Midrash – Uitleg
Mikveh – Ritueel bad
Minchah– Middagofferdienst
Mitzvah – Leefregel
Moshe – Mozes
Motza’ei Shabbat – Avond volgend op sabbat
Natzrati – Nazarener
Natzratim – Volgelingen van Yeshua

‘Olam haba – Toekomende wereld
‘Olam hazeh – Huidige wereld
P’rushim – Farizeeërs
Pesach – Pesach
Rabbi – Mijn Meester
Rivkah – Rebecca
Rosh Chodesh – Nieuwe Maan
Ruach HaKodesh – ‘Heilige Geest’ (lett.: geest van de Heilige)
Seder – Seder
Shabbat – Sabbat
Shalom aleikhem – Vrede zij met u
Shammash – Dienaar
Shavu’ot – Wekenfeest (Pinksteren)
Shiv’ah – Rouwgebruik
Sh’ma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai echad (De. 6)
Shofar – Shofar
S’mikhah  – Autoriteit overbrengen
Tanakh – Tenach
Torah – Torah
Tzedekah – liefdesdienst (goede doelen)
Tzitzit – tsitsiet
Tziyon – Sion
Ya’akov – Jacob
Yerushalayim – Jeruzalem
Yeshua – Jesjoea (Jezus)
Yesha’yahu – Jesaja
Y’hoshua – Jozua
Y’hudah – Juda
Yitzchak – Isaak
Yochanan – Johannes
Yochanan Ben-Z’kharyah – Johannes de Doper
Yom Kippur – Jom Kippoer
Yosef – Josef
Yoshhiyahu – Josias
Z’kharyah – Zacharia
Sha’ul – Saul/Paulus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *