Jigdal – Joods gebedenboek

Jigdal (Groot en geprezen is de levende God) – Uit het Joods gebedenboek

Een dichterlijke samenvatting van de dertien belangrijkste grondstellingen van het Jodendom. 

Groot en geprezen is de levende God, Hij bestaat en Zijn bestaan is niet aan tijd gebonden. Een absolute eenheid; ondoorgrondelijk en onbeperkt in Zijn eenheid. Geen vorm noch gestalte, onlichamelijk; Zijn heiligheid is niet onder termen te brengen. Vóór iets geschapen was, was HIJ er, de Eerste en aan Zijn begin ging niets vooraf. Hij is Heer over de wereld, aan al wat geschapen is maakt Hij Zijn grootheid en koningschap kenbaar.

De grote gave uit Zijn Naam te profeteren schonk Hij aan mannen van Zijn bijzondere keus, Hem tot sieraad. De ware Leer gaf JHWH aan Zijn volk door Zijn profeet, de vertrouwde in Zijn sfeer. God verandert Zijn wet niet, nooit vervangt Hij hem voor een andere.

Scherp let Hij op onze geheime bedoelingen en kent ze, het eind der dingen voorziet Hij in het begin. Hij beloont de brave naar zijn daden, vergeldt de slechte naar zijn slechtheid. Op het eind der dagen stuurt Hij ons de Messias om hen die de eindtijd van Zijn verlossing afwachten te bevrijden. Doden brengt God in Zijn grote liefde weer tot leven; geprezen zij de roemrijke Naam van JHWH in alle eeuwigheid.

Koop de (nieuwe) Siddoer bij het NIK.

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah