Ingezonden: Mensbeeld in (M.B.) Jodendom / Christendom

Hanna Pronk (voormalig CHE-studente): “Daar waar Christenen zich veelal richten op de genade die zij hebben ontvangen dankzij Christus en daar waar de Joden zich vooral richten op de Tora en andere geschriften, daar vallen de Messiaanse Joden er precies tussen. Voor hen is het offer van Christus belangrijk, maar óók het naleven van de Tora.” (p. 18).  

Hanna vult haar eigen studie nog aan:

Het concept van de Drieëenheid valt niet binnen de geloofsbelijdenis van de  Messiaanse gemeenten. Hier zijn een aantal argumenten voor; het drijft een wig  tussen christelijke en joodse gelovigen, oftewel, de christelijke theologie gebruikt dit om afstand te doen van haar joodse wortels, waar God heel duidelijk als ‘Een’ gezien wordt.

Over het algemeen verwerpen messiaanse gelovigen het klassiek-christelijke dogma en de specifieke definitie ‘Drie-eenheid’, er bestaat een aantal andere ideeën over hoe het wezen van God al dan niet een consistentie is van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.`Een klein aantal Messiaanse gemeenten omarmt het ‘unitarisme’, waarin afstand wordt gedaan van de goddelijkheid van de Messias. 

Hanna schrijft aan het einde dat ze de waarde van de Feesten inziet, om zo G’d te gedenken. Zelf is ze echter (nog) niet consequent in het vieren ervan.

Lees hier de studie: Joods mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens