Het Woord is Vleesgeworden

1. Het “Woord” is de wijsheid, het plan of het doel van God (zie Joh. 1:1) en het Woord “is vlees geworden” in Jezus Christus. Over Jezus Christus schrijft Johannes: “het Woord is vleesgeworden”. Jezus kan dus afgekort “het Woord” worden genoemd, voor het spreekgemak. De Bijbel is ook het Woord, maar dat is het geschreven Woord. Iedereen is het erover eens dat het geschreven “Woord” een aanvang kende. Dit geldt evenzo voor het “Woord” in het vlees. In feite zegt de Griekse tekst van Matteüs 1:18a dat in de SV heel duidelijk: “De geboorte van Jezus Christus was nu aldus”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah