Geen Jota of Tittel (Betekenis)

“In de genoemde Bijbelplaatsen is de onder 1) genoemde bet. van tittel reeds overgegaan in de figuurlijke van: het allergeringste deel. Vandaar geen jota of tittel (later meestal: geen tittel of jota) en geen tittel voor: niet het allergeringste, geen zier. Verg. Jota, 1″
Uit de “Schatkamer van de Ndl. taal”