‘Echad’: Geen Samengestelde Eenheid

Hebreeuwse woordenboeken leren dat ‘echad’ niet  op een samengestelde eenheid wijst. Jahweh, de Vader, is de Enige waarachtige God… 

Het is onjuist te beweren dat het Hebreeuwse woord echad (een) in Deuteronomium 6:4 op een ´samengestelde eenheid´ wijst. Een recente verdediging van de Drie-eenheidsleer stelt dat er bij ´echad´ een meervoudigheid wordt geïmpliceerd, wanneer het woord een verzamelnaam aanduidt, zoals ´bos´ of ´kudde´. Deze reden is misleidend. De betekenis van pluraliteit is afgeleid van de verzamelnaam (kudde, enz.), niet van het woord ´een´.

Echad is in het Hebreeuws het cijfer ´een´. ‘Abraham was enig man [echad]’ (Ezechiël 33:24, SV); ‘maar alleen’ (NBG). Jesaja 51:2 beschrijft Abraham ook als ‘eenling’ (echad, ‘alleen’, SV), waarbij er geen misverstand over de betekenis van dit eenvoudige woord kan bestaan.

Echad verschijnt in vertalingen ook als het cijfer ‘een’, ‘enkel’, ‘alleen’, ‘volledig, onverdeeld’, ‘een enkele’. De normale betekenis van het woord is ‘een – niet twee’ (Pred. 4:8).’ God is een ‘enig HEERE‘’(Deut. 6:4, SV – het door Jezus in Marcus 12:36 aangehaald vers).

De Ene God wordt in Maleachi met de Vader geïdentificeerd (Mal. 1:6 en 2:10) en wordt in het Nieuwe Testament voortdurend onderscheiden van Jezus, de Zoon van God, die gepresenteerd wordt als een afzonderlijk individu. In de Hebreeuwse Bijbel is ‘de gezalfde des Heren’ (letterlijk ‘christus’) de Koning van Israël . Deze afgevaardigde van Jahwe God wordt geen enkele maal met God verward. ‘

Uit ‘The doctrine of the trinity’ door Prof. Anthony F. Buizerd

Lees ook deze studie van Wim Verdouw: Jahweh, onze God, is de Énige!

5 gedachten over “‘Echad’: Geen Samengestelde Eenheid”

  1. In Gen 2:24 wordt ook echad gebruikt en dat maakt in ieder geval duidelijk dat het woord ook een samengestelde eenheid kan uitdrukken

    1. Sjalom br. Jacques,
      Als we één van vlees worden is dit nog geen samengesteld eenheid, alsof we werkelijk één ‘Siamees’ lichaam zouden worden. Dit wordt echter wel beweerd van Vader en Zoon, alsof zij eenzelfde wezen zouden zijn, een onmogelijkheid in het Bijbelse denken.

  2. Ik houd het simpel, wat beteken het woord “echad” in het context van Deut.? Alleen 1 God in het context van Canaän. De namen van God brengen meer licht aan deze onderwerp denk ik.

    1. Bedoel je dat men moest leren dat er maar één God was, maar dat hij wel verschillende namen en verschijningsvormen zou hebben? Ik lees dit niet terug in de Tora. Ik lees telkens dat hij Enig is, absoluut ongedeeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *