Delftse ‘Rabbi’ over JHWH Echad

Delftse Rabbi

Isch Tal schreef een anti-missionair geschrift, wat begrijpelijk is na zoveel jaren geloofsvervolging… Hij schreef ook een hoofdstuk over JHWH Echad, of: de onmogelijkheid van de Drie-eenheid.

Het is goed om het hele geschrift te lezen (voor de lezer met onderscheiding), om te leren hoe wij door Joodse ogen bezien worden na alle ellende die onze voorouders veroorzaakten. Voor de goede orde: Ik ben niet anti-missionair, maar geloof wel dat JHWH Echad is, zoals hieronder is beschreven. De Joden weten wie zijn aanbidden (zei Jesjoea in Joh 4:22).

Isch Tal: “Volgens het christelijke geloof, zou God ooit geboren zijn op aarde in een menselijk lichaam. Ook zou God in drievoud bestaan: de god in de Hemelen (de Eeuwige), de god die op aarde is geweest (JC) en nog een heilige geest. (…)
De evangelische missionarissen zeggen, dat de drie-eenheid prima past in het Jodendom. 

Hierop antwoorden wij vanuit Deuteronomium 6:4:

Sjma israël, haSjéém elohénoe haSjéém echàd!
Hoor Israël, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één! Dit is het fundament van ons Joodse geloof en onze Joodse identiteit: de Eeuwige is één (1) en ondeelbaar en niet te vermenigvuldigen.

De Torá is gebouwd op dit principe, de hele Tanách leunt erop en zonder dit zou de Talmóed omvallen en verkruimelen en verwaaien in de wind. Tot wie kunnen wij bidden anders dan tot de éne Schepper die ons maakte, anders dan tot de éne Koning die ons bevrijdde uit de slavernij, anders dan tot de éne Vader die ons tot hier gebracht heeft en ons tot in deze tijd in stand gehouden heeft en nietaflatend ons leven voedt ?! Zeggen dat God in drievoud bestaat, is gelijk aan Hem ontkennen. God is niet zomaar één: Hij is alomvattend en alles is in Hem. Jesjajáh 44:6 leert: ‘[Dit zegt de Eeuwige] Zonder Mij kan niets bestaan, IK ben HaSjéém, en buiten Mij is er niets’.

De Eeuwige toont zich weliswaar aan ons in verschillende hoedanigheden (Schepper, Vader, Bondgenoot, Bevrijder, Koning, Geneesheer, Rechter, Barmhartige, Wreker…), maar dat zijn geen afscheidingen of aparte vormen: dat zijn uitingen van Zijn kwaliteiten. En in Exodus 3:14 zegt God: ‘IK was zoals IK ben en zo zal IK altijd zijn’. Deuteronomium 4:35: HaSjéém is de God, er is niets buiten Hem’.

God is niet gebonden aan een locatie noch aan tijd, want Hij omvat alle locaties en alle tijd. Sterker nog: Hij bestond al voor de schepping, dus vóór plaats en tijd bestonden. Het idee, dat een dergelijk allesoverstijgend IETS samengesteld zou zijn uit drie afzonderlijke en dus door elkaar beperkte delen, is dan ook te idioot voor woorden. Even idioot als het woord ‘drieëenheid’: 3 = 1 ?!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah