De Torah: Vazal- en huwelijksverdrag

Ariel en D. Berkowitz schreven in ‘De Torah’ (1) dat het Verbond lijkt op een vazalverdrag van andere volken uit Mozes’ tijd (pg. 22-27, bewerkt). Tegelijk is het een ketoeba, een huwelijksovereenkomst.

De Torah is als een vazalverdrag (2)

Preambule – algemene inleidende opmerkingen over het verdrag (De. 1:1-5)
Historische proloog – een opsomming van alles wat de Grote Koning (God) voor Israël heeft gedaan (De. 1:6-4:49)
Bepalingen – deze beslaan het grootste gedeelte van het verdrag/verbond, het zijn de bepalingen die God, de Grote Koning, voor zijn volk Israël heeft opgesteld om het verbond te onderhouden (De. 5:1-26:19)
Zegeningen en vervloekingen – de gevolgen voor het volk Israël voor het onderhouden of het verbreken van het verbond (De. 27-30)
Getuigen – God roept de hemel en de aarde op als getuigen van het verbond (De. 30:19)
Opvolging – God bepaalt dat Josjoea de opvolger van Mosje wordt als die gestorven is (De. 31:1-8)
Bewaarplaats/voorlezing – bepaling dat het verdrag in de ark bewaard en op bepaalde momenten in het openbaar voorgelezen moet worden (De. 31:9-13)

De Torah is als een ketoeba, een huwelijksovereenkomst

De traditionele Joodse leer ziet in Ex. 6: 5-7 dat Adonai JHWH het volk Israël als verloofde ‘neemt’.

Op Sinaï is dan de bruiloft, waar een wolk als een choepa (of baldakijn) de berg overkapt.

Ook geeft God aan Israël een koosnaam; namelijk segula, ‘zijn kostbaarste bezit’ (GNB), te vergelijken met de kroonschatten (Ex. 19:5-7).

De Tora vormt dan de ketoeba, de overeenkomst zelf. Zowel God als Israël ontvangen een afschrift. Het teken van dit verbond is de sjabbat, als de ring in een gewoon huwelijksverbond (Ex. 31:12-17).

(1) Ik kan dit boek echt aanbevelen: gezonde hersenspoeling(!) voor christenen
(2) Een vazal is een getrouwe van een koning, edele of geestelijke

Opmerking: De schrijver zei trouwens tegen me in het midden te laten of Jesjoea God is, wat al een stap de goede richting op is. 

Stukje Sh’mot 19
“In de derde maand na de uittocht der Israelieten uit het land Egypte, op dezelfde dag, kwamen zij in de woestijn Sinai. Nadat zij van Refidim opgebroken waren, kwamen zij in de woestijn Sinai en legerden zich in de woestijn; en Israel legerde zich daar tegenover de berg. Toen klom Mozes op tot God, en de Here riep tot hem van de berg, en zeide: Zo zult gij zeggen tot het huis van Jakob en meedelen aan de Israelieten: gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israelieten spreken zult. Toen kwam Mozes en ontbood de oudsten van het volk en legde hun al deze woorden die de Here hem geboden had, voor. En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de Here over.

(…)
En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en zij stelden zich op onder aan de berg. En de berg Sinai stond geheel in rook, omdat de Here daarop nederdaalde in vuur; de rook daarvan steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak, en God antwoordde hem in de donder. Toen daalde de Here neder op de berg Sinai, op de bergtop, en de Here riep Mozes naar de bergtop, en Mozes klom naar boven. (…).

2 gedachten over “De Torah: Vazal- en huwelijksverdrag”

  1. Dag Monique,

   Ik denk dat de Bijbel over het algemeen redelijk goed vertaald is.
   Je hebt studiebijbels, bv. van de HSV.

   Er is ook wel een oude Thora-vertaling van dhr. Onderwijzer, met wat commentaar.

   Ik geloof dat de Bijbel zich op zich zelf uitlegt, waardoor manipulaties door vertalers op zich makkelijk te ontmaskeren zijn. Bijbelleraars helpen hier nog bij.

   Succes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah