‘De heiden haat de jood, omdat de christen hem knevelt’

exodus_marc_chagall and Jewish, Judaism, Messianic Judaism, Messiah, Jesus, Torah, Tanakh, Bible .
Marc Chagall – De Witte Kruisiging

Herzberg beschrijft treffend waarom veel Christenen afgunstig en hatelijk zijn tegenover Juda, die hem toch het geloof en Messias gegeven heeft. Wat wringt er dan? Leest u een pagina mee.

Abel J.: Herzberg:

“De jood nu is in zijn historische verschijningsvorm de mens, die aan het monotheïsme de overhand geeft en verlangt, dat de mens met zijn hele driftleven zich onderwerpt aan een altijd bestaand beginsel van recht en rechtvaardigheid, dat in zich zelf en op zich zelf bestaat en absoluut goed en daarom onaantastbaar is.

En de mensheid, tenminste Europa en Amerika, hebben het monotheïsme in de vorm van het christendom aanvaard. Zij is een monotheïstische mensheid geworden, maar zij heeft de heiden niet in zich gedood. Dat kan zij ook niet. De heiden kan alleen worden overwonnen en geboden. Deze heiden, voorlevende in de kerker der menselijke ziel, haat deze binding en haat wie hem gebonden heeft.

En wie heeft hem gebonden? De jood! Weliswaar niet de jood, zoals hij oorspronkelijk was, de jood van Mozes, van de aarsvaders of van de God, die het volk uit Egypte bevrijd had, maar de jood, zoals hij zich ontwikkeld had om het heidendom te kunnen binden: Christus.
Ontwikkeld echter of niet, het monotheïsme is de grote geestelijke prestatie van het joodse volk, dat, waardoor het een historisch volk geworden en gebleven is.

De heiden haat de jood, omdat de christen hem knevelt. Er is geen volk en geen periode in de geschiedenis waarin de heiden niet op de loer ligt om zijn vroegere vrijheid te herwinnen. Omdat dat zo is, is het antisemitisme eeuwig en heeft het overal een kans – precies zo eeuwig als het jodendom zelf. En hieruit is ook te verklaren waarom de christelijke kerk eeuwenlang de vervolgster van de joden is geweest. (…) De kerk heeft de jood vervolgd, niet omdat hij beweerdelijk Christus gekruisigd heeft. De kerk heeft de jood vermoord, omdat deze jood Christus had voortgebracht. De dood van Christus is namelijk een wensgedachte van de onder de christen levende heiden, die hij op de jood heeft afgewenteld. Het gevoel van schuld, dat de christen voelt, omdat zijn heidense ziel tegen Christus in opstand komt, zoekt naar wraak op de mens, die hem in de kwelling eber ambivalent heeft geplaatst. Deze mens is de jood.”

Citaat uit Abel J. Herzberg, Tweestromenland; Dagboek uit Bergen-Belsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *