Over YhT – Yeshua haTorah

Yeshua haTorah biedt waarachtig onderricht in de Torah

“Betrouwbaar onderricht in de Tora was in zijn mond en ongerechtigheid werd op zijn lippen niet gevonden. In vrede en in oprechtheid wandelde hij met Mij en velen bracht hij van ongerechtigheid terug. Want de lippen van de priester bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht in de Tora, want een bode van Jahweh der heerscharen is hij.” (Mal. 2:6-7)

Yeshua haTorah

Sjalom! Ik ben in 2005 door Jesjoea de Messias vrede met God (dat is: de Vadergekregen. Niet lang na mijn bekering leerde ik dat de Torah is ‘waar het op aankomt’ (Rom. 2:18), óók in Messias! Ik studeer als leerling graag op dit onderwerp. Deze site bestaat sinds begin 2012. De naam ontleent zich aan een het feit dat de eerste gelovigen Jesjoea “Yeshua, dé Torah” noemden (zie noot).

Bezoek de Introductiepagina van Yeshua haTorah!

Alhoewel ik alle aspecten van de Tora wil behandelen, richt ik mij voor een deel ook op het herstel van het Bijbelse Godsbeeld: de Vader als de Enige waarachtige God (Joh. 17:3). Want het is God om wie het uiteindelijk draait: Messias kwam om ons te verzoenen met de Vader. De Vader zal Messias straks als Zijn plaatsvervanger op aarde zenden, maar God blijft de Enige Almachtige.

Ik ben mij terdege van de verantwoordelijkheid bewust die het verkondigen van Bijbelse leer met zich meebrengt. Van elk woord (en elke daad) zullen we immers rekenschap moeten afleggen voor Messias: Jesjoea waarschuwde dat leraren die niet volgens de Tora leren, bij een geringe afwijking nog maar net binnen komen volgens Mt. 5:17-20. Het geloof dat wij als het ware herontdekken, is als een een schat in een akker, en de Schriften moeten telkens samengaan met het Vernieuwde Verbond in Messias’ bloed.

Daar gaan we dan ook enthousiast, maar zorgvuldig, mee om.  Ik heb de Vader lief en Zijn zoon Jesjoea en ik wil met u de wonderen van de Jesjoea en zijn uitleg op de Torah verder ontdekken. 

Mail om in contact op te nemen 

Achtergrond

Met mijn vrouw heb voeden we drie jonge meiden op. Mijn vrouw werkt aan een groot project voor Messiaans kinderwerk.

Ik werk in de (visuele) communicatie. 
Voor mijn bekering: ik woonde in een van de kleinste dorpen en ook in de grootste stad, woonde in de rijkste buurt en dwaalde af en heb de grootste schat gevonden in de vergeving van zonde (Tora-overtredingen) in Messias. 

Ik zorg ook voor deze websites:

Ook werkte ik als vertaler voor Israel Today. 

Levi Sietske optreden

 

Sinds juni 2015 (G.J.) ben ik getrouwd met mijn godvrezende vrouw. Ze vertrouwt ook op Messias en geloofde al in Jahweh als enige waarachtige God. Ze onderzocht tijdens onze verloving opnieuw de Tora en kwam al snel tot de conclusie dat deze nog geldt. Zij zoek altijd naar waarheid en heeft echt de liefde van God in haar branden.

Ze geeft thuisonderwijs en werkt aan een grote uitgave voor Messiaans kinderwerk. We maakten samen weleens muziek. Ze speelt ook viool. Ze heeft een Joods-Friese achtergrond. 

Wortels

Iets over mijn wortels: Mijn ouders kwamen als tiener in een ongelovig huis tot geloof. Bij mij thuis werd  wel de Bijbel gelezen.
Als kind hoorde ik ook Messiaans-Joodse muziek (LAMB). 

Mijn voorfamilie komt uit Portugal en hebben sterk het Joodse in zich. Hier schreef ik ook over: Sefardische wortels? Ik voel me zeker sterk verbonden daarmee en heb zodoende een Joodse achtergrnod. 

Toch ben ik voor God en zijn Torah geen Jood, als de link verbroken lijkt. Dat neemt niet weg dat je dan nog wel redelijk wat van het Joodse kan hebben.  Misschien dat ik door deze achtergrond ook al snel de Torah ben gaan lezen en bestuderen na mijn bekering. Ik geloof in elk geval dat Gods Heilige Geest een ieder hiertoe wil brengen.

Over mijn naam: Ik gebruik mijn tweede voornaam (van geboorte) uit godsdienstige overwegingen; ik reken mij niet onder het traditionele christendom, wat Jezus ontdeed van veel dat hem lief is. Ik schreef het Nederlands Dagblad waarom – bij een topic (geplaatst).

Dat was het dan. Dat de site u tot zegen mag zijn!

Mail mij

Verder lezen:

 

18 gedachten over “Over YhT – Yeshua haTorah”

 1. Shalom Levi , goede informatie voor Messiach belijdende christenen. Wij mijn vrouw en ik zijn ook weer terug gegaan naar de shabbat als door Adonai vastgesteld feestdag eind der week .
  ik heb een vraag over het uitleggen van de Thora /Tenach ?brit chadasha door vrouwen in de gemeente . er zijn wel voorstanders van ,maar zijn er ook studies die opgrond van de Thora het afwijzen.

  1. Sjalom Roelof,

   Ik geloof dat ook de woorden van Jesjoea en de apostelen bindend zijn (die immers teruggrijpen op de Tora).
   Er wordt op basis van de scheppingsorde duidelijk gesteld dat alleen mannen in de eredienst lering mogen geven.
   Er zullen vast studies in overvloed zijn op dit onderwerp, maar tegenwoordig weinig hoorders.

  1. Sjalom,

   Ik meen van wel, zoals ik versch. art. op deze site betoog.
   Kernreden is dat God het Verbond in Jesjoea zijn bloed alleen met Juda en Israel sloot (Jer31) en dat gelovigen uit de volkeren hierbij mogen behoren.

   De apostelen leren duidelijk dat zonde het overtreden van de Tora inhoudt, en dat dit voor hen die in Messias zijn niet gepast is –
   ondanks enkele vage teksten die lijken te beweren dat de Tora heeft ingeboet.

  2. Als christen zijnde is de Thora ondergeschikt, het mag worden gebruikt als illustratie en als vergelijking e.d. maar niet als zodanig, Christus heeft de Thora en de Moses wet vervangen. Anders zou hij voor niets zijn gestorven, het tempel gordijn verscheurde op het moment dat hij stierf en als voorspellen geen enkele steen bleef overeen met de ware tempel, niet het paleis van Herodes, welke onterecht als het tempel van Solomon wordt beschouwen.

   1. Sjalom br. Frans,
    Dit na de eerste eeuwen zo geleerd, maar we zien in Hdn21 dus dat de eerste gemeente vasthield aan de Tora, die volgens God en Jesjoea altijd gelden zal, en ook als wetssysteem van Sion uit zal gaan (Jes2) bij Messias’ terugkomst.
    God is rechtvaardig en moet zich aan zijn eigen recht houden om mensen (middels Zijn Zoon) te beoordelen in het komende gericht.

    Jesjoea hield en ‘vervulde’ (legde uit) de Tora volkomen en kon daardoor ons zondeloos (zonder wetsovertreding) lam zijn. Daarmee is de tempeldienst door Messias (tijdelijk, zie Eze) veranderd, maar de rechtseis van God niet!

 2. Shalom,ik wilde een video bekijken van de joodse omroep.
  Een rest keert weder..maar kreeg het volgende bericht:De opgevraagde aflevering is niet gevonden.

  Voor de rest een prachtige site die er heel professioneel uitziet!

 3. Dag Levi,

  Ik zie hier op de site een prachtige link naar luisterboeken van de NBG vertaling.

  Weet jij ook of dit ook nog ergens compleet te downloaden is met alle bijbelboeken er in?

  Groeten en bedankt,
  Tim

 4. Levi,
  Je zegt bovenstaand: We worden in het oordeel ook naar de Torah nog beoordeeld. Wat bedoel je hiermee? Op wat worden we beoordeeld??
  Cees

  1. Sjalom Cees,
   In Mt. 12:36 zei Jesjoea: Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.
   Dit betekent dus van elk woord, en elke daad.
   De Tora legt uit wat de straffen (in principe) zijn.

   Van velen zal Jesjoea zeggen dat het wetsverachters waren (wettelozen).
   Volgelingen die niet wisten dat de Tora gold, zal Jesjoea wellicht ‘billijk’ oordelen.

 5. Shalom Levi,
  Bedankt voor jouw goede site. Heel leerzaam en zeker een aanvulling op alles wat er al is.
  Ik ga er wat op lezen en dan ook anderen erop wijzen (familieleden, vrienden), die gewoon christelijk zijn.
  Mijn familie gelooft, dat sommige gedeeltes in de Bijbel alleen voor Joden zijn geschreven en niet voor christenen. Dat geloof ik niet. Ik geloof, dat de gehele schrift voor ons geldt. Maar hoe kun je dit aanhand van Gods Woord aantonen?
  Ook heb ik contact met iemand, die niet gelooft, dat Israël, de Joden Gods volk zijn. Hij denkt, dat je dat geestelijk moet zien.
  Ik wens je Gods zegen bij je site, die overigens goed overzichtelijk is.
  Groetjes,
  Esther

  1. Hoi Esther,
   Iemand beviel me vandaag een pagina uit mijn Bijbel te scheuren. Het was de Titelpagina van het ‘Nieuwe Testament’…
   Er is inderdaad niet echt een verschil, al is de Torah wel ‘vernieuwd’.
   Maar hoe het nou zit schrijf ik in dit artikel. Het is wel wat theoretisch. Er zijn ook andere artikelen over dit onderwerp, bijvoorbeeld deze en over het Ene Verbondsvolk dat wij vormen, schrijf ik hier .

   In het kort wordt het Verbond (Torah) vlg. Jer. 31 vernieuwd met Israël en Juda. In Jeshua, die de Torah volmaakt deed en uitlegde (Mt. 5), komen wij bij Israël (o.a. Ef. 2). In Jeshua worden we rechtvaardig verklaard; alsof we de Torah al helemaal deden, en zo wil de Vader ook dat we blijven wandelen, want het is een Leer van liefde. We worden in het oordeel ook naar de Torah nog beoordeeld.
   Vertel je kenissen dat ze voor ‘wet’ en ‘recht’ Torah (meestal) moeten invullen, de Torah herlezen en de Bijbel in zijn context moet lezen.

   De Torah kan echter alleen in een zgn. Theocratie gehouden worden, wat pas weer komt met Zijn komende zoon. Nu leeft het Koninkrijk al in onze harten, waar de Torah ook op staat geschreven, en zo moeten we zo goed mogelijk de Torah houden; met hart, ziel en verstand, naar wat nu mogelijk is. En dat is heel veel. De eredienst met offers is wel veranderd. Die keek alleen uit op Jeshua.

   Wees sterk en moedig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah