Categoriearchief: Overig

Discours K. Bloed & Lody v/d Kamp

Lees het (betaal)artikel ‘Christenen moeten joodse feesten houden‘ van het RD (of lees hier). Het is een verslag van K. Bloed zijn lezing aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Bloed merkt bij het artikel op: ‘Beetje jammer dat de toonzetting heel anders is dan bij de lezing. Geen christen is verplicht tot het vieren van feesten of volgen van Tora. Verplichting is juist het ontkrachten ervan.’
Ik geloof wel dat christenen hiertoe verplicht zijn, al is het in de eerste plaats een voorrecht. Lees mijn mening hierover.

Lees ook ‘rabbijn’ L. van de Kamp zijn reactie op Bloed: Christenen en joodse feesten in het (betaal)artikel van het Nederlands Dagblad.
– Lees mijn reactie onder het artikel (‘mmoleskine’).

Kees Bloed reageerde vervolgens op Lody van de Kamp met dit artikel: ‘Bijbel reikt zelf de joodse feesten aan‘.
Update: ‘Messiaanse Beweging, teken van de tijd‘.

FFOZ Kids Torah Club – Nederlandse vertaling

Een heuse kinderparasja-reeks van het bekende leerinstituut First Fruits of Zion is nu ook beschikbaar in het Nederlands.
Zo kan van kindsbeen af de Heilige Schrift ‘ingeprent’ worden.

Update: FFOZ zou toch de rechten niet hebben vrijgegeven, daarom is deze reeks niet meer te downloaden via deze site. Excuses.

Laten de Messiaanse gemeenten in Nederland er hun voordeel mee doen! De reeks mag vrij verspreid worden, zolang deze niet commercieel wordt gebruikt. Zeg het voort!

  • Bekijk een kinderparsje;
  • Of download de gehele parasjareeks
    (GoogleDocs, kies in de bovenbalk ”Downloaden’ en unzip het bestand).

Mevrouw Geke van Halteren (facebook) verzorgde deze grote vertaalklus.

Gratis Bijbelsite Biblija.net ingeperkt

De bekende Bijbelsite Biblija.net gaat per 15 oktober 2014 gedeeltelijk commercieel onder de naam De Bijbel.nl.

Biblija.net verschafte inzage in vele Nederlandstalige vertalingen. Nu blijven slechts enkele vertalingen beschikbaar.
De Bijbel.nl schrijft: ‘Na de uitprobeerperiode kunt u zonder lidmaatschap nog steeds de Bijbel lezen, teksten zoeken en een drietal vertalingen raadplegen.’

Het plusaccount verkrijgt men bij een NBG-lidmaatschap
(v.a. 25,- euro per jaar).

Sabbatsjaar voor boer en (moes)tuinder?

Als Messiaanse gelovigen weten we dat elke jota en tittel telt (Mt. 5:17). Het gebod het sabbatsjaar te onderhouden is geen klein gebod; zo kreeg het land Israël eens zijn sabbatsjaren vergoed tijdens de jaren van ballingschap… (2 Kron. 36)

Toch geeft tegenwoordig slechts een deel van de Israëlische boeren zijn landbouwgrond rust (artikel Israel Today). En hoe zit dat in het kikkerlandje Nederland?

De website Set Apart People schreef hier al over. De schrijver (woonachtig in Nederland) breekt er een lans voor.

Lees verder (selectie):
Sabbatical Year – A Commandment?
Sabbatical Year – Why the land must lie fallow
Preparing for the Sabbatical year

Nederlandse Online Bible app

Het bekende Online Bible komt met een mooie app (Android/Apple). Het gratis basispakket bevat o.a. de Statenvertaling en Engelstalige Strongs (grondtaal).

ic_launcherHet pakket valt uit te breiden met Nederlandstalige Bijbelvertalingen en o.a. Nederlandstalige Strongs en Woordenboeken (voor onderzoek naar de grondtaal).

De HSV ontbreekt op dit moment nog, maar er worden telkens vele modules toegevoegd. (Let op: Android 4.3+ aanbevolen)

Bezoek hier de website!

Voorbeelden van extra modules:

  • David Sterns Complete Jewish Bible kost 18,-
  • De NBG-vertaling met Strong-coderingen 19,-
  • Woordenboeken Hebreeuws en Grieks (met Ndl. vertaling) ± 10,- per stuk.

Moadiem en Recepten

‘Is het altijd door, dat de ploeger ploegt om te zaaien, zijn land openscheurt en egt? Immers, als hij de oppervlakte gelijk gemaakt heeft, dan strooit hij dille en werpt komijn uit, en tarwe zaait hij op rijen, gerst in vakken en spelt langs de rand. En zijn God onderricht hem over de juiste wijze en onderwijst hem’ (Jes28)

Een receptenboekje voor de Feesttijden van onze Hemelse Vader.
Opmerking: Sommige broeders onderzoeken of paddenstoelen wel tot de hemelse voedselbank behoren.

Bijbelse Feesten en Recepten (pdf)

Met dank aan de Messiaanse gelovige Carla Wittocx.