Categorie archieven: Overdenkingen

IT: Vrijheid als dekmantel

Israel Today leverde deze maand een mooi artikel over vrijheid en het houden van de Tora.

Israel Today: “Staat vrijheid gelijk aan de drang om overal zelf over te kunnen beslissen? Is in ons geloofsleven de vrijheid, waar we ons zo vroom naar uitstrekken, misschien slechts een dekmantel voor kwaadwilligheid zoals Petrus dit verwoordt in zijn eerste brief,
hoofdstuk twee vers zestien? Als dit zo is, dan is ‘vrijheid’ gewoon een ander woord voor ‘ongehoorzaamheid’, zoals bijvoorbeeld ongehoorzaamheid ten opzichte van
ouders. Maar ten diepste gaat het hier om ongehoorzaamheid aan God.”
Lees hier het artikel!

Toegezonden: Waarschuwing verloochening Jesjoea

Een brief van oude bekenden werd via-via toegezonden, waarin op het gevaar van ultra-semitisme gewezen werd: de neiging van sommige Messiasbelijdende gelovigen om het traditionele Jodendom te omarmen en Jesjoea te verloochenen.

De brief is een oproep om bij de eenvoudige toewijding van Jesjoea te blijven en je niet mee te laten slepen door hen die Messias hebben verloochend en hem zo a.h.w. opnieuw kruisigden.

Opmerkingen: De contactinformatie van de schrijvers (mail/site) is gewijzigd, waardoor ik hen niet op de hoogte kon stellen van dit bericht. En:  Ik plaatste een aanmerking in de brief, omdat de leer van de Enige God als hellend vlak gekenmerkt werd.)

Lees verder Toegezonden: Waarschuwing verloochening Jesjoea

Tien dagopening voor de ‘Ontzagwekkende dagen’

Lydia Abbink (overleden 24 maart 2017) schreef een mooi boekje die de gelovige voorbereid op Jom Kipoer (Grote Verzoendag).
Zij schrijft: ‘In de komende tien dagen zul je elke dag even stilstaan bij een leefregel van God om te bepalen of er zaken zijn die jij kan en mag opruimen’.

Lees: Van Bazuinendag tot Grote Verzoendag – 10 Dagopeningen ter voorbereiding op een nieuw leven

Sabbatsjaar voor boer en (moes)tuinder?

Als Messiaanse gelovigen weten we dat elke jota en tittel telt (Mt. 5:17). Het gebod het sabbatsjaar te onderhouden is geen klein gebod; zo kreeg het land Israël eens zijn sabbatsjaren vergoed tijdens de jaren van ballingschap… (2 Kron. 36)

Toch geeft tegenwoordig slechts een deel van de Israëlische boeren zijn landbouwgrond rust (artikel Israel Today). En hoe zit dat in het kikkerlandje Nederland?

De website Set Apart People schreef hier al over. De schrijver (woonachtig in Nederland) breekt er een lans voor.

Lees verder (selectie):
Sabbatical Year – A Commandment?
Sabbatical Year – Why the land must lie fallow
Preparing for the Sabbatical year

Preek Levi in Beet Mokum

De jonge Messiaanse Gemeente Beet Mokum (Winschoten) is zo moedig het ware Bijbelse Godsbeeld te onderzoeken. Ze nodigden mij uit om dit onderwerp te behandelen.

Het grote gebod dat alléén Jahweh God is, dat alléén Hij als de Enige God moet worden gediend, wordt in een brede context geplaatst en opnieuw onderzocht.

Waarom Jesjoea de ‘Eerste en de Laatste’ genoemd kan worden

Messias Jesjoea kreeg van God, de Vader, de macht toebedeeld om doden op te wekken. Uiteindelijk zal hij alle mensen voor zijn Rechterstoel (op)roepen. Zo krijgt hij na zijn opstanding de titel ‘de Eerste en de Laatste’, omdat hij generaties mensen oproept (verwijzing naar Jes41).  Lees verder Waarom Jesjoea de ‘Eerste en de Laatste’ genoemd kan worden

CvI – De verloren stammen van Israël

Prof. Tudor Parfitt schrijft in dit korte artikel over zijn levenslange fascinatie over de verloren stammen, welke in onze dagen middels DNA-onderzoek géén legende blijken te zijn. 
Het moet ook de tongen doen verstommen van die Messiaanse leraren, die menen dat de Messiaanse gelovigen – of zelfs hele landen – de verloren stammen zouden zijn.