Categoriearchief: Overdenkingen

Toraverkondiging onder christenen

Jesjoea Jesjoea-verbeterdRegelmatig deel ik het foldertje ‘Een andere Jezus’ uit. Vaak wordt ik daarbij verhinderd door mensen die toch Jezus belijden – de eerste keer werd ik bijna in de gracht geduwd (Delft).
(
Uit die gemeente in Delft is overigens wel een Messiaanse groep ontstaan, prijs Jahweh!)

Wat te denken van die weerstand? Een korte studie. Lees verder Toraverkondiging onder christenen

Traditionele Pesach-hagada met Liedjes

Het Vernieuwde Tora-verbond in Jesjoea zijn bloed werd tijdens Pesach geopenbaard, met de traditionele bekers: ‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt’ (Luc. 22:20).

Ingezonden: Nuchtere redenatie over de Jezus-God

Willem Visser stuurde een lijst Bijbelverzen op met een nuchter commentaar. Deze toont aan dat Messias niet een deel van Gods wezen zijn kan. Zo dienen wij God met heel ons verstand en met een nuchtere bezonnenheid, die door de Geest bewerkt wordt (Lukas 10:27; 2Tim. 1:7). 

Voorbeeld: ‘God alleen is onsterfelijk… (1Tim. 6:16)  – Als Jezus God zou zijn, dan kon hij helemaal niet sterven, want God is onsterfelijk, staat hier. En de Bijbel leert echt dat Jezus aan het kruis stierf. 

Lees verder Ingezonden: Nuchtere redenatie over de Jezus-God

De juiste zelfopoffering

In onze ijver Messias Jesjoea in alles te volgen, volgen we soms een foute leer van zelfverloochening. Neemt een enkeling dagelijks letterlijk een groot houten kruis op zich – een dwaling die makkelijk is te doorzien -; onopzichtiger is de sluipmoordenaar die ons vertelt dat wijzelf er ‘geheel niet toe doen’ , omdat ‘ alles voor de Heer’ is.  Lees verder De juiste zelfopoffering