Categoriearchief: Nieuws

M. Jood Uri Marcus in Nederland

s200_uri.marcusDe Messiaanse Jood Uri Marcus is van 25/9 – 02/09/’15 in Nederland. Hij spreekt o.a. in Bet Echad (Spijkenisse). 

Deze zeer gewaardeerde broeder schreef een boek over de belijdenis die elke christen zou moeten aannemen, nl. die van de Enige God. Ook spreekt hij over Sjaoel (Paulus) zijn leringen om de Tora hoog te houden.

  • Kom hier meer te weten over Uri Marcus
  • Nodig hem ook thuis bij u uit via de contactpersonen
  • Overige data volgen snel op deze plaats

App met Israëlproclamaties (Eng/Ndl.)

De maker schrijft: ‘De bijbel roept ons op om in de dag maar ook in de momenten van de ‘nacht’ Israël in gebed te brengen bij God. We mogen een beroep  doen op de Heer.  Zo zijn wij dus geroepen om God te mogen herinneren aan zijn belofte.

Proclamations bevat verschillende beloften die u kunt gebruiken tijdens het proclameren, thuis op het werk, in de kerk/gemeente of wanneer u wandelt over de muren van Jeruzalem.

Laten we bij dag en bij nacht de Heer steeds blijven herinneren aan zijn beloften voor Zijn volk en een beroep doen op zijn genade

(Voorlopig alleen beschikbaar voor de iPhone)

CIP: Artikel 119 Min.-Conferentie

CIP: ‘119 Ministries Nederland hoopt dat mensen die de Joodse wortels van hun geloof herontdekken de eenheid tussen het Oude en Nieuwe Testament beter leren begrijpen en uitleggen aan andere volgelingen van Jezus.

Zodat mensen, die het verlangen hebben om te wandelen zoals Jezus deed (WWJD), zullen ontdekken dat Jezus volledig in overeenstemming met het Woord van God, de Torah, wandelde. Sjavoe’ot is daarin een hoogtepunt omdat God, door Zijn Geest, Zijn Torah wil uitleggen in onze harten, zodat we er naar leven, en leven mogen ontvangen (Lev. 18:5)”

Lees het volledige artikel.

ND: Messiaanse Beweging

Nederlands Dagblad: ‘
Ons land telt minstens veertig messiaanse (huis)gemeenten met samen hooguit enkele duizenden bezoekers. De meeste gemeenten, waar niet-Joden en messiaanse Joden samenkomen, zijn de afgelopen tien tot twintig jaar ontstaan. (…) Veruit de meeste [andere] messiaanse gemeenten hebben – mede door het lage aantal Joden – meer een evangelisch karakter.

Lees verder

Bijbelse Sjanaton (Kalender)?

Verschillende gelovigen houden een andere kalender aan dan de Joods-traditionele. 

Paul Daniëls (MG Bet Echad): ‘De Sjanaton (kalender) verdeelt het jaar op grond daarvan in 13 vierweekse perioden van elk 28 dagen. Het jaar heeft een gefixeerd aantal van 364 dagen. De te vieren feestdagen en gedenkdagen vallen door deze indeling elk jaar op dezelfde dagen van de week.’

  • Bekijk deze kalender, gebaseerd op de equinox (Alleen Pesach/Matsot wordt later berekend dan volgens P. Daniëls de bedoeling is).
  • Beluister een preek van P. Daniëls over Jesjoea en de pre-Karaïtische kalender.
  • Lees een achtergrondartikel over een kalender die grotendeels op dezelfde basis bouwt.
  • Bekijk een verzenlijst over Jesjoea en zijn laatste Pesach voor zijn terugkomst.