Categoriearchief: Nieuws

Interview W. Verdouw – “Alleen de Vader is God”

Interview van een student Journalistiek (CHE) met W. Verdouw, voorganger van de Messiaanse gemeente Immanuël, getiteld ‘Alleen de Vader is God’.

Citaat: “De wortels van het christendom zijn volledig verweven met de Tora van Mozes en Jezus de Joodse Messias die alle profetieën nauwkeurig vervulde (…) De wortels van mijn geloof in Jezus werden op één dag helder en duidelijk en ook mijn verlangen deze Jezus verder te volgen in overeenstemming met de Tora. Ik dacht ‘dit is het!’” Lees verder Interview W. Verdouw – “Alleen de Vader is God”