Categoriearchief: Gebeden

Traditionele Pesach-hagada met Liedjes

Het Vernieuwde Tora-verbond in Jesjoea zijn bloed werd tijdens Pesach geopenbaard, met de traditionele bekers: ‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt’ (Luc. 22:20).

Joods Gebedenboek Nw. Stijl

Het stof is van de oude Sidoer afgeslagen en het nieuwe kind is in volle pracht te bewonderen met deze dummy.
Dasberg zijn vertaling is overeind gebleven, en door de heldere kleuren, schematische weergave, icoontjes etc. kan men zijn hart nog aandachtiger op God richten
Ook zijn de Hebreeuwse gebeden fonetisch weergegeven. Lees hier verder.

Sommige gebeden hebben uitsluitend betrekking op het Joodse volk. Andere komen soms in conflict met Jesjoea’s leer, bidt dus met onderscheiding.  

Jan Orsel – Daar aan het Kruis

‘Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd’ (1 Kor 2:2)

In de Messiaanse Beweging leeft sterk het besef dat het kruis niet als symbool voor ons geloof moet gelden. Toch bevat ‘het kruis’ de hele hele wereld van de verlossing in Jesjoea zijn bloed, die als een offerlam kwam. Jan Orsel zingt ervan en maakt eerder een zeer goede CD (neem contact met hem op). Luister een ander.

Joods gebed voor de Koning

Messianic JudaismJuda heeft een Bijbelse kijk op koningen: zij zijn door God aangesteld. Jesjoea zei: ‘Gij zoudt geen macht tegen Mij hebben, indien het u niet van boven gegeven ware’ (Joh.19:11a) en Daniël: Hij zet koningen af en stelt koningen aan‘ (Dan. 2:21). 

Na de troonswisseling is er dan ook een brief rondgestuurd met daarin het vernieuwde gebed voor het koningshuis. Juda houdt zich aan het gebod: ‘Zoekt de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot Jahweh, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. (Jer 29:7). (Vgl ook: ‘Ik vermaan u dan allereerst smekingen, (…) te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid’ (1Tim. 2:2). Het verdient een uitgebreide studie, maar lees nu verder op het NIK over de Joodse relatie met het koningshuis (of 2).