Categoriearchief: Feesten van Jahweh

TOV Training – Gods Feesten geen verbondsplicht

Evangelische gemeenten kunnen de komende jaren van Richard Vos leren over het voorrecht van het vieren van de  Bijbelse Feesten.
Deze liefdevolle broeder (site) geeft met de beste bedoelingen ‘beschouwelijk onderwijs’ over de Moadiem (Feesten), maar benadrukt niet dat de deze ook een plicht zijn. 

Door een feestelijke avond te vieren met een Bijbels Feest  – of met bijvoorbeeld christelijke cabaret – zouden mensen makkelijker tot geloof komen dan een gewone dienst, aldus Richard in bovenstaande video.
Hoewel de Feesten een uitstekende gelegenheid zijn om mensen tot bekering te helpen, zijn de Moadiem en de gehele Tora bedoeld om volgelingen van Jesjoea tot verdere levensheiliging te leiden, óók de niet-Joodse volgelingen in Messias.

Richard Vos is wellicht een instrument van God, die vele christenen een deel van de rijkdom van de Tora zal laten proeven. Dat zij ook tot de gehele waarheid komen (‘Uw Woord is de waarheid’), opdat iedere christen voor de Rechterstoel van Messias onberispelijk bevonden zal worden (lees ook 2‘).

Lees Richard Vos’ reactie hieronder en reageer eventueel ook.

(Overigens is het in Richard Vos te prijzen dat hij de leer van de Enige God wilt onderzoeken, en daarvoor begin 2015 een boek van Martin Rozestraten is gaan lezen).

Tora-leesrooster voor Sukkot in Sabbatsjaar

In het sabbatsjaar lezen wij de Tora tijdens het Loofhuttenfeest  in zijn geheel.
(lees Deut. 31:9-13)

Kees Bloed, die een driejarige Parasja-cyclus schrijft, maakte een leesrooster voor deze week. Leest u mee?

Dag 1: De verkiezing van Abraham (Gn. 1 – 23)
Dag 2: Een bruid voor de zoon (Gn. 24 – 50)
Dag 3: Nieuwe identiteit (Ex. 1 – 24)
Dag 4: Voorbereidingen voor de ontmoeting (Ex. 25 –  Lv. 9)
Dag 5: Een schokkende ontmoeting (Lv. 10 – Lv. 27)
Dag 6: De gemeente trekt op met God (Nm. 1 – 36)
Dag 7: Het afscheid van Mozes (Dt. 1 – 34)

Bezoek eens Sjemajah.nl en lees parasja voor deze week.

Bouw je Loofhut!

  • ‘In loofhutten zult ge dan wonen, zeven dagen lang’ (2).
  • ‘Na verloop van zeven jaar, (…), namelijk het Loofhuttenfeest,  (…), zult gij deze wet ten aanhoren van geheel Israël voorlezen (1).

Dit jaar worden we weer opgeroepen Loofhutten te bouwen, en bovendien de Tora te horen tijdens het Feest.
In nattig Nederland kan men overigens doorgaans moeilijk werkelijk in hutten wonen, maar dit mag de pret niet drukken.

Vrolijk Feest!

Hoe vierde men onder Nehemia’s tijd Sukkoth?
Lees verder Bouw je Loofhut!

Waarom het Bazuinenfeest naar Jesjoea verwijst

Wake Up!Het Zoeklicht komen met een mooi artikel over de vervulling van Jom Troea, het Bazuinenfeest…

‘Voorafgaand aan de komst van de bruidegom klinkt [dan] een langgerekte toon van de bazuin en vanaf dat moment gaat het heel erg snel. De bruidegom is met zijn stoet in aantocht en zal de bruid meenemen. Dit is de eerste gelegenheid dat de bruid na lange tijd de bruidegom weer ziet, net zoals het Bazuinenfeest het eerstvolgende feest is dat vervuld zal worden na het Pinksterfeest.’

Lees verder!

Tien dagopening voor de ‘Ontzagwekkende dagen’

Lydia Abbink (overleden 24 maart 2017) schreef een mooi boekje die de gelovige voorbereid op Jom Kipoer (Grote Verzoendag).
Zij schrijft: ‘In de komende tien dagen zul je elke dag even stilstaan bij een leefregel van God om te bepalen of er zaken zijn die jij kan en mag opruimen’.

Lees: Van Bazuinendag tot Grote Verzoendag – 10 Dagopeningen ter voorbereiding op een nieuw leven