Categoriearchief: Feesten van Jahweh

Pesach-hagada van Neeltsje

‘De Vertelling’ is gebaseerd op de Joodse ‘Hagada’, een boekje waaruit gelezen wordt tijdens de Joodse paasviering. In ‘De Vertelling’ vind je alle onderdelen en teksten om zo’n avond zelf te vieren. Het is een hulpmiddel om de generaties te blijven vertellen van Gods trouw, zijn redding en zijn beloften. Totdat Hij komt!

CIP: Artikel 119 Min.-Conferentie

CIP: ‘119 Ministries Nederland hoopt dat mensen die de Joodse wortels van hun geloof herontdekken de eenheid tussen het Oude en Nieuwe Testament beter leren begrijpen en uitleggen aan andere volgelingen van Jezus.

Zodat mensen, die het verlangen hebben om te wandelen zoals Jezus deed (WWJD), zullen ontdekken dat Jezus volledig in overeenstemming met het Woord van God, de Torah, wandelde. Sjavoe’ot is daarin een hoogtepunt omdat God, door Zijn Geest, Zijn Torah wil uitleggen in onze harten, zodat we er naar leven, en leven mogen ontvangen (Lev. 18:5)”

Lees het volledige artikel.

Messiaanse Beweging: Brug Jood en christen

Kees Bloed in het Reformatorisch Dagblad:
‘Maar gelet op de genoemde kenmerken kunnen we dat ook anders waarderen. De Messiaanse beweging herinnert ons aan de Bijbel die door Jezus en Zijn apostelen werd geloofd en gepraktiseerd; de Tenach. En dat is dus, of we dat nu willen of niet, het gedeelde erfgoed van joden en christenen. Dat erfgoed kan ons dichter bij elkaar brengen. Dichter bij elkaar omdat we, hoeveel verschillen er ook zijn, dezelfde God dienen, en dezelfde toekomst verwachten, namelijk het Koninkrijk van God.’

Lees het gehele artikel (geen inlog/betaling).

Traditionele Pesach-hagada met Liedjes

Het Vernieuwde Tora-verbond in Jesjoea zijn bloed werd tijdens Pesach geopenbaard, met de traditionele bekers: ‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt’ (Luc. 22:20).

TOV Training – Gods Feesten geen verbondsplicht?

Evangelische gemeenten kunnen de komende jaren van Richard Vos leren over het voorrecht van het vieren van de  Bijbelse Feesten.
Deze liefdevolle broeder (site) geeft met de beste bedoelingen ‘beschouwelijk onderwijs’ over de Moadiem (Feesten), maar benadrukt niet dat de deze ook een plicht zijn. 

Door een feestelijke avond te vieren met een Bijbels Feest  – of met bijvoorbeeld christelijke cabaret – zouden mensen makkelijker tot geloof komen dan een gewone dienst, aldus Richard in bovenstaande video.
Hoewel de Feesten een uitstekende gelegenheid zijn om mensen tot bekering te helpen, zijn de Moadiem en de gehele Tora bedoeld om volgelingen van Jesjoea tot verdere levensheiliging te leiden, óók de niet-Joodse volgelingen in Messias.

Richard Vos is wellicht een instrument van God, die vele christenen een deel van de rijkdom van de Tora zal laten proeven. Dat zij ook tot de gehele waarheid komen (‘Uw Woord is de waarheid’), opdat iedere christen voor de Rechterstoel van Messias onberispelijk bevonden zal worden (lees ook 2‘).

Lees Richard Vos’ reactie hieronder en reageer eventueel ook.

Tora-leesrooster voor Sukkot in Sabbatsjaar

In het sabbatsjaar lezen wij de Tora tijdens het Loofhuttenfeest  in zijn geheel.
(lees Deut. 31:9-13)

Kees Bloed, die een driejarige Parasja-cyclus schrijft, maakte een leesrooster voor deze week. Leest u mee?

Dag 1: De verkiezing van Abraham (Gn. 1 – 23)
Dag 2: Een bruid voor de zoon (Gn. 24 – 50)
Dag 3: Nieuwe identiteit (Ex. 1 – 24)
Dag 4: Voorbereidingen voor de ontmoeting (Ex. 25 –  Lv. 9)
Dag 5: Een schokkende ontmoeting (Lv. 10 – Lv. 27)
Dag 6: De gemeente trekt op met God (Nm. 1 – 36)
Dag 7: Het afscheid van Mozes (Dt. 1 – 34)

Bezoek eens Sjemajah.nl en lees parasja voor deze week.