André Piet: Is Jezus God?

Bijbelleraar A. Piet, die lezingen geeft in hele land, schreef en sprak de afgelopen jaren o.a. over de volgende vragen:

Artikelen:

Preken (met presentatie):

N.B. Een ‘generaal pardon’ voor de mensheid, zoals dit geleerd wordt door deze leraar, is naar mijn overtuiging onbijbels.

11 gedachten over “André Piet: Is Jezus God?”

 1. Als bijbel leraar André Piet een zoon zou hebben, zou André Piet kunnen zeggen tegen zijn zoon, “ik heb jouw gemaakt, Jij bent mijn zoon en jij heet ook Piet.”

  God de Vader heeft verklaart dat Jezus door de Vader verwekt is, en dat Jezus ook God is. Deze verklaring geeft God de Vader
  in de brief aan de Hebreeërs. (Hebr.1 :8-9)

  1. Dag Oester Pareltje,

   Er wordt ten onrechte wel verondersteld dat Hebr1 dit leert.
   Zo staat er dat ‘door’ Jezus alles geschapen is. Maar dit woord moet als ‘omwille van (voor)’ vertaald worden, want alleen God schiep hemel en aarde. De Apostolische Geschriften (‘NT’) kunnen niet opeens een andere lezing geven hierover.

   Jesjoea is de afdruk van Gods wezen, maar dus niet gelijk aan het wezen God..

   In vers acht staat dan:
   Over de Zoon zegt God de Vader echter:
   “Uw troon, O God, zal in eeuwigheid niet wankelen

   …maar ga dit citaat na in de Psalm en u ziet dat het Hebreeuws hier leert dat Adonai (God) over David zijn Heer, de toen beloofde Messias (Adoni) spreekt. God spreekt hier niet over zichzelf, want hij is echad, ondeelbaar.

   Aan de leerlingen van Jesjoea is het om in dit te testen.
   Lees ook de studies aangaande dit onderwerp op deze website.

   1. Dag lieve broeder Levi Zoutendijk,

    Jezus laat zichzelf God noemen zonder te corrigeren in
    Joh 20:28 , Tomas zei tegen Jezus: ?Mijn Heer, mijn God!?

    1. Pareltje, u schijnt dat ene kleine woordje “en” over het hoofd te zien alsook vergeet u dat er meerderen god genoemd worden (ook in de bijbel). Neem jij aan dat iedereen die god genoemd wordt werkelijk Dé God is?

   2. Lieve Broeder Levi Zoutendijk,

    Nog een belangrijke aanvulling, Jezus laat zichzelf God noemen zonder te corrigeren, dat staat ook in de Orthodox Jewish Bible (OJB)

    Yochanan 20:28Orthodox Jewish Bible (OJB)

    28 In reply, T’oma said to Rebbe, Melech HaMoshiach, Adoni and Elohai! [TEHILLIM 35:23]

    1. Beste Oesterpareltje,

     Bedankt weer voor je reactie. Ik reageer nog een keer terug, maar daarna moet ik om praktische redenen (tijdgebrek) verstek laten gaan.
     Jesjoea zei dat het Shema het grootste gebod is en dat die Farizeese man die bij hem kwam het juist – dit is nog steeds het grootste gebod. Joden zagen en zien in dit gebod dat alleen de Vader (Jahweh) als God beleden dient te worden – en Jesjoea, Gods Zoon, bevestigde dat in deze geschiedenis (Mt22, Meester, wat is het grootste gebod?).

     Nu noemt u een zin, wat eigenlijk niet meer dan een bijzin is. Zo’n opmerking kan niet in ene het grote gebod opzij duwen. Hier moet iets anders bedoeld zijn. Wat is dan het geval?
     De brieven en evangeliën hebben veel zogenaamde hebraïsmen in zich: Hebreeuwse uitdrukkingen, e.d., zoals: Gezegend zij de Heilige, etc. Ik meen dat we in dit geval ook te maken hebben met zo’n staande uitdrukking, toen deze gelovige uiting gaf van een wonderlijk tafereel, namelijk het in leven zien van de eerder gestorven Messias Jesjoea. Hierop verbaasde Thomas zich mijns inziens met een ‘Jahweh/Adonai (Here), mijn God!”. Dit zei hij dus bij zichzelf! Uit verwondering!

     Ook in het hedendaagse Nederlands zegt met nog wel: ‘Here mijn God’ wanneer men een nieuwgeborene aanschouwt of in een dergelijke situaties..
     Ook als wij Messias zullen zien kunnen we deze uitdrukking bezigen zonder hem hiermee (ten onrechte) gelijk proberen te stellen met de Enige Waarachtige God.

  2. Nergens in de Heilige Geschriften staat er dat God zou verklaard hebben dat Jezus ook god is. Integendeel is het Woord van God duidelijk dat er slechts één God is die eeuwige Geest is en niet kan gezien worden door mensen, aan wie Hij wel Zijn eniggeboren geliefde zoon heeft gegeven.

 2. Het woord is vlees geworden
  Het heeft onder ons gewoond
  maar de zijnen aanvaardden het niet. Het woord , door liefde gedreven zijn.
  Geen plaats in de herberg.
  Geen plaats in ons hart om door liefde gedreven te zijn.
  Wij zijn het meest lief voor onszelf. Egoistisch.
  De tien geboden van Mozes zeggen samen geef jouw liefde.
  Uit liefde stelen we niet, moorden niet, gebruiken of misbruiken de naasten niet.
  Ook Jezus zegt geef jouw liefde.
  Jezus was er voor iedereen. Door liefde gedreven.

 3. Wat een vreselijke afbeelding staat er bovenaan deze pagina. Moet dit een mens voorstellen, of een dier? Afschuwelijk! Ik zou zeggen: onmiddellijk verwijderen.

  1. Ik heb ook geleerd dat het kruis verkeerd is, omdat het onze broer Juda doet denken aan de kruistochten en alle vervolgingen.
   Maar het is in wezen niet verkeerd: Sjaoel kent Jesjoea als gekruisigd en zegt ook ‘ons Pesachlam is geslacht’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *