Aanbid de middelaar niet!

1Tim 2:5 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, …

Hand. 14:11-13 beschrijft hoe de heidense wereld in de tijd van de eerste gemeente nog dacht over de godenwereld:

‘En toen de scharen zagen, wat Paulus gedaan had, verhieven zij hun stem en zeiden in het Lykaonisch: De goden zijn, in mensengedaante, tot ons neergedaald; en zij noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het was, die het woord voerde.’

We zien hier dat men geloofde dat goden in mensengedaante neerdaalde. Denk aan de vele mythes!

Het is niet verwonderlijk dat de Romeinen in latere tijd bij het invoeren van een staatschristendom dit concept invoerde in de zogenaamde Drie-eenheid, totaal tegenstrijdig aan de Tora.

A110_04_0290_BiblePaintings Shaul eerst syn

Lees over het woord ‘aanbidden’ ook ‘Kunnen wij Jezus aanbidden?‘.

Wat zeggen de Joodse commentators over de afgoderij van het aanbidden van een middelaar?

‘Ramban, Ramban en anderen herleiden de oorsprong van afgoderij terug naar de vroege geschiedenis, waar het voor allen duidelijk was dat er een Schepper was. Men meende dat het respect dat zij voor middelaren toonden, ook respect aan Hem bracht, Die het heelal controleert, net als men door gezanten en ministers te eren, de koning eert.

Maar na verloop van tijd begon men deze machten en wezens onafhankelijke macht toe te wijzen en aanbaden zij hen. Eerst aanbaden zij engelen, hemelse wezen. Daarna verspreidde de cultus zich naar hemellichamen en zelfs naar mensen met bijzondere kwaliteiten of macht, zoals Farao en Nebukadnessar.

Deze plegers van afgoderij meenden dat hun aanbidding de macht, hemelse kracht, of de koning – die hun lot in handen hand – zelf zou bevestigen, omdat zij zoveel steun kregen, bovenop hun eigen kracht.

De corruptie verspreidde zich nog verder naar de shedim, of demonen – boze, semi-spirituele wezens. Het tweede van de Tien Woorden verbiedt aanbidding van alle wezen van welke vorm ook. (Alleen JHWH, de Vader, heeft geen vorm, vert.)’ [einde citaat].

Lees verder over het belijden van de Enige God: Vader JHWH

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah