Eén God en één Heer

  • Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.” (1 Tim. 2:5)
  • “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.” (Joh. 17:3)
  • “Voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door (‘via’: omwille van) wie alle dingen zijn, en wij door Hem.” (1 Kor. 8:6)