Toegezonden: Waarschuwing verloochening Jesjoea

Een brief van oude bekenden werd via-via toegezonden, waarin op het gevaar van ultra-semitisme gewezen werd: de neiging van sommige Messiasbelijdende gelovigen om het traditionele Jodendom te omarmen en Jesjoea te verloochenen.

De brief is een oproep om bij de eenvoudige toewijding van Jesjoea te blijven en je niet mee te laten slepen door hen die Messias hebben verloochend en hem zo a.h.w. opnieuw kruisigden.

Opmerkingen: De contactinformatie van de schrijvers (mail/site) is gewijzigd, waardoor ik hen niet op de hoogte kon stellen van dit bericht. En:  Ik plaatste een aanmerking in de brief, omdat de leer van de Enige God als hellend vlak gekenmerkt werd.)

Lees verder Toegezonden: Waarschuwing verloochening Jesjoea

Oorzaken scheuring Messiaans geloof i/d 2e eeuw

De eerste gemeente bestond uit tienduizenden inwoners van Jeruzalem en Joden uit andere delen van het land, die allen ‘ijveraars voor de Tora’ waren (Hand. 21:20).

Maar deze bloeiende gemeenschap werd al gauw geïsoleerd door het heidense Christendom dat ontstond en door uitsluiting van het Jodendom. Welke factoren speelden een rol in deze scheuring?
Lees verder Oorzaken scheuring Messiaans geloof i/d 2e eeuw

De betekenis van “voorbestaan” in de Geschriften van de apostelen

Voorbestemd, niet letterlijk ‘voorbestaand’ of pre-existent

Vertaald en bewerkt van Sir A. Buzzard: http://focusonthekingdom.org/articles/preexist.htm

Het belangrijkste wat we moeten leren voordat we proberen te begrijpen wie Jesjoea was, is dit: “Wanneer de Jood zei dat iets was ‘voorbestemd’ dacht hij eraan alsof het reeds ‘bestond’ in een hogere sfeer van leven. De geschiedenis van de wereld is daarom voorbestemd, omdat het alreeds, op een bepaalde wijze, al voorbestaan heeft en daardoor vast staat. Dit typisch Joodse concept van voorbestaan moet onderscheiden worden van het Griekse idee van voorbestaan door de nadruk op de gedachte van ‘voorbestaan’ in het goddelijke voornemen’ (citaat).

Lees verder De betekenis van “voorbestaan” in de Geschriften van de apostelen

Website EenigGod.com van start

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus (1Tim. 2:5, HSV)

De eenigheid van God, de Vader verkondigen – dat is wat deze nieuwe site EenigGod.com doet.
Het oudhollandse woord ‘eenig’ wordt gebruikt in de Tora-vertaling van Onderwijzer (19e eeuw) en duidt erop dat niemand in JHWH zijn wezen deelt, zelfs Messias Jesjoea (Jezus) niet.

Aan de hand van Hebreeuwse begrippen als afgezant leggen de drie Messiaanse schrijvers – allen met Joodse achtergrond – uit hoe het nu werkelijk zit met de vermeende godheid van Jesjoea, de Messias.

Behalve 70 stellingen. Bijbelstudies, gratis boeken, preken en andere inhoud willen de makers de dialoog aangaan met de Messiaanse en christelijke wereld.

JHWH, dat is: de Vader, is alléén God (verzen)

De volgende verzen wijzen erop dat JHWH alleen God is en dat de Vader JHWH is. ‘ENE’ en ‘HEERE’ verwijzen in de grondtekst naar JHWH (Jahweh, de eigennaam van God).

“Beseffen zul je op deze dag, en doen keren tot je hart, dat de ENE (JHWH), dat hij dé God is in de hemelen boven en op de aarde beneden; verder géén.” (De 4:39 NB)

“(64:7) Nochtans, ENE: onze Vader zijt gij, wij zijn het leem, gij onze formeerder, maaksel van uw hand zijn wij allen.” (Jes 64:8 NB)

“Jezus zegt tot haar: (…) ik klim op naar mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God!” (Joh 20:17 NB)

Lees verder JHWH, dat is: de Vader, is alléén God (verzen)

Anne Frank op Instagram

Korte beeldverhalen maken jongeren op deze app; maar hoe zou een meisje als Anne Frank in de oorlogsjaren gebruik hebben gemaakt van dit medium?

Een Israëlisch project maakte een beeldverhaal met dit onderwerp, op basis van een waargebeurd verhaal van Eva. Het werd algemeen goed ontvangen en is Engels gesproken.

Deel het met de jeugd en wellicht vindt het zijn weg naar de klaslokalen!

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah