TOra-beweging moet niet met de tora slaan

Een oproep tot de eenvoudige toewijding aan Messias, om een man Gods te zijn – met de vruchten van de Geest – en niet de betweter die zo snel verschijnt bij vermeerdering van kennis. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht (1Kor. 8:1b)

Jim Staley is een bekende Messiaanse leraar, die vanwege fraude een tijd moest brommen en daar van zijn geestelijke trots en hoogmoed af kwam.
Bekijk zijn indringende oproep en bekering (bv. rond 1 uur speeltijd).

JHWH, dat is: de Vader, is alléén God (verzen)

De volgende verzen wijzen erop dat JHWH alleen God is en dat de Vader JHWH is. ‘ENE’ en ‘HEERE’ verwijzen in de grondtekst naar JHWH (Jahweh, de eigennaam van God).

“Beseffen zul je op deze dag, en doen keren tot je hart, dat de ENE (JHWH), dat hij dé God is in de hemelen boven en op de aarde beneden; verder géén.” (De 4:39 NB)

“(64:7) Nochtans, ENE: onze Vader zijt gij, wij zijn het leem, gij onze formeerder, maaksel van uw hand zijn wij allen.” (Jes 64:8 NB)

“Jezus zegt tot haar: (…) ik klim op naar mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God!” (Joh 20:17 NB)

Lees verder JHWH, dat is: de Vader, is alléén God (verzen)

Anne Frank op Instagram

Korte beeldverhalen maken jongeren op deze app; maar hoe zou een meisje als Anne Frank in de oorlogsjaren gebruik hebben gemaakt van dit medium?

Een Israëlisch project maakte een beeldverhaal met dit onderwerp, op basis van een waargebeurd verhaal van Eva. Het werd algemeen goed ontvangen en is Engels gesproken.

Deel het met de jeugd en wellicht vindt het zijn weg naar de klaslokalen!

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah