2 gedachten over “Verwarde verbeelding Drie-eenheid”

 1. Omdat de Drie-eenheid niet kan worden verklaard, is het dan een onbijbelse leer? Vreemd. In de eerste brief van de apostel, Johannes, lézen we dit toch zoals al in de video aangegeven:

  “Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één”. (1 Johannes 5:7 Statenvert.)

  Het spijt me; ondanks dat die niet kan worden verklaard (met ons menselijk verstand), staat er het tóch. Verder heeft de profeet, Jesaja, wat ons menselijk verstand betreft, ook nog iets te zeggen:

  “Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand”. (Jesaja 40:28)

  Ziet u, we kúnnen het verstand van God gewoon niet doorgronden, iets wat de makers van de video wél menen te kunnen doen:

  “To describe God as a Trinity, is to caim that the universe is held together by a community of love”.

  Waarop de ander antwoordt met:

  “Which is something that I can’t really understand”.

  En als we dat doen, ja, dan leidt dat altijd tot verwarring. Doch ook de makers van deze video kunnen ondanks hun inspanningen niet bewijzen dat de Drie-eenheid onbijbels zou zijn. Wat is er nu dan bewezen? Zij begrijpen er gewoon niets van omdat God niet te doorgronden is. En als we wijzer dan God willen (of denken te) zijn, leidt dit zoals gezegd tot verwarring. En van verwarring komt méér verwarring. En zo raakt de menselijke verbeelding in verwarring. De vraag is dan ook: Nu we afgerekend denken te hebben met een bijbelse opvatting als de Drie-eenheid als zijnde een onbijbelse visie, wat zal er daarná op volgen?

  1. Beste Ton, bedankt voor uw reactie.

   Juist 1 Joh 5:7 is een vers die door eigenlijk alle theologen aangeduid wordt als ‘veel later toegevoegd’.
   Wie God is, wordt wél duidelijk (verklaard) in de Torah in het credo: Hoor Israël, Jahweh is de Enige.
   Dit is iets anders dan het wezen van God doorgronden, dat kunnen we ook niet, nee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.