5 gedachten over “Verwarde verbeelding Drie-eenheid”

 1. Door de genade van onze Eeuwige en trouwe Vader YHWH
  Mocht ik 2.5 jaar geleden gaan inzien wat de kerk en zijn dogma`s hebben gedaan met onze griekse denk beelden.
  Ze zijn samen gesmolten als een klei en leem samen wat geen stand kan houden en geen volledige waarheid bevat.
  Vader opende mijn ogen voor Thora en AL! zijn woord van kaft tot kaft en heb de kerk verlaten en ben een nieuw leven begonnen in Yahshua Ha-Mashiach en Zijn Vader en Schepper.
  door Zijn Geest in waarheid geleid met vallen en opstaan en de ankers van mijn leven waarin ik mij geworteld heb los maken samen met Hem.

  Mijn leven lang vroeg ik mij af, hoe komen de mensen erbij dat Vader God is, Zijn Zoon God is, en de Geest God is..
  3 in 1 ??? Toen ik meer begon te begrijpen en inzien van wie de Vader is en wil zijn voor ons vielen de puzzel stukjes op zijn plek. Vader is wel te begrijpen…. Maar niet alles. Want sommige dingen zijn verborgen tot de tijden daar zijn.
  Deze zaken (de drie eenheid) zijn niet verborgen omdat wij Hem niet kunnen begrijpen, maar omdat we zelf ten onder gaan door gebrek aan kennis zegt Zijn woord.

  Talloze teksten die verwijzen naar Zijn Eigenheid in het zijn van 1 Godheid en de almachtige schepping van Engelen en Zijn leger machten, Zijn Cherubim en wachters bazuin blazers. aanbidders, strijders, boodschappers. Dit alles was er al VOOR de aarde geschapen was. Net als Zijn Zoon er al was voor Zijn aardse geboorte.

  Ik kan hier helaas niet kort over spreken maar lees Zijn woorden goed en aandachtig. Pak de juiste vertalingen en onderzoek onder anderen wat de Katholieken hebben verprutst met Zijn Woorden en hoe ze zand strooien in de ogen van velen. Er is echt genoeg bewijs. Onderzoek de dingen en behoud het goede.

  Baruch Hashem..
  Shallom

  1. Sjalom Bart,

   Jesjoea’s verlossing brengt ons in de sjalom, en daarna ook de Weg die we bewandelen moeten!

   Wel een aanmerking: ik geloof dat Messias niet letterlijk voorbestaan had. Zie artikelen op de site.
   Sjalom!

 2. Omdat de Drie-eenheid niet kan worden verklaard, is het dan een onbijbelse leer? Vreemd. In de eerste brief van de apostel, Johannes, lézen we dit toch zoals al in de video aangegeven:

  “Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één”. (1 Johannes 5:7 Statenvert.)

  Het spijt me; ondanks dat die niet kan worden verklaard (met ons menselijk verstand), staat er het tóch. Verder heeft de profeet, Jesaja, wat ons menselijk verstand betreft, ook nog iets te zeggen:

  “Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand”. (Jesaja 40:28)

  Ziet u, we kúnnen het verstand van God gewoon niet doorgronden, iets wat de makers van de video wél menen te kunnen doen:

  “To describe God as a Trinity, is to caim that the universe is held together by a community of love”.

  Waarop de ander antwoordt met:

  “Which is something that I can’t really understand”.

  En als we dat doen, ja, dan leidt dat altijd tot verwarring. Doch ook de makers van deze video kunnen ondanks hun inspanningen niet bewijzen dat de Drie-eenheid onbijbels zou zijn. Wat is er nu dan bewezen? Zij begrijpen er gewoon niets van omdat God niet te doorgronden is. En als we wijzer dan God willen (of denken te) zijn, leidt dit zoals gezegd tot verwarring. En van verwarring komt méér verwarring. En zo raakt de menselijke verbeelding in verwarring. De vraag is dan ook: Nu we afgerekend denken te hebben met een bijbelse opvatting als de Drie-eenheid als zijnde een onbijbelse visie, wat zal er daarná op volgen?

  1. Beste Ton, bedankt voor uw reactie.

   Juist 1 Joh 5:7 is een vers die door eigenlijk alle theologen aangeduid wordt als ‘veel later toegevoegd’.
   Wie God is, wordt wél duidelijk (verklaard) in de Torah in het credo: Hoor Israël, Jahweh is de Enige.
   Dit is iets anders dan het wezen van God doorgronden, dat kunnen we ook niet, nee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.